Workshop om van leerwerktraject duurzaam succes te maken

Veel succesvolle initiatieven om nieuwkomers met een combinatie van leren en werken op de arbeidsmarkt te krijgen zijn vaak tijdelijk. “Als het geldpotje op is dan stopt het weer”, stellen dr. Linda Bakker en dr. Leendert de Bell van Hogeschool Utrecht. Tijdens een interactieve workshop op ons congres willen zij met relevante Rotterdamse partijen om de tafel om leerwerktrajecten duurzaam te krijgen.

Op tafel komt een canvas te liggen, een soort bordspel met fiches. “We willen in gemêleerde kleine groepjes, bestaande uit een werkgever, een klantmanager van de gemeente, een intermediair, een taalopleider en een studie- of jobcoach bespreken wie wat doet en wie wanneer de regie heeft tijdens verschillende fases als werving en selectie, een voortraject, extra begeleiding, de vakopleiding, ervaring opdoen op de werkvloer en de match bij de werkgever.”

Het canvas is het resultaat van onderzoek dat Bakker en De Bell deden naar bestaande leerwerktrajecten, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden op een goede baan. Via een verkorte route kunnen zij dan een vakopleiding, de taal leren en werkervaring opdoen combineren. De uitdaging is, zo luidde de conclusie van de vervaardigde whitepaper: hoe kunnen we deze trajecten duurzaam maken en vervolgens opschalen?

Isoleerder
Interessant wordt het om tijdens het congres concreet op de Rotterdamse situatie in te zoomen, met relevante partners in de uitvoering. “We kunnen bijvoorbeeld samen kijken naar de casus van isoleerder en deze vanuit de lokale praktijk uitwerken. Met de praatplaat willen we dan samen afspraken maken over wat iedereen van elkaar nodig heeft, wie welke rol vervult en hoe je een traject structureel kunt neerzetten.”

Beide wetenschappers, Linda Bakker als senior onderzoeker en Leendert de Bell als bijzonder lector, maken deel uit van het Lectoraat Organiseren van Waardig Werk dat met praktijkgericht onderzoek organisaties wil ondersteunen bij het creëren, organiseren en duurzaam onderhouden van waardig werk, in het bijzonder voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Genoeg kansen
Kansen zijn er op dit moment voor alle betrokken partijen, weten Bakker en De Bell. “Er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt, dat staat elke dag in de krant, en tegelijkertijd is er ook groot onbenut arbeidspotentieel waaronder statushouders die je in redelijk korte tijd kunt opleiden met een leerwerktraject speciaal ingericht voor de doelgroep.”

Ervaringsdeskundigen kunnen verschillende rollen spelen in het realiseren van duurzame matches, zoals verbinder of intermediair. “Maar dat is aan de praktijkpartners en ervaringsdeskundigen om samen te bespreken.”