‘We zien deelnemers groeien tijdens leerwerktraject Workshopleider Techniek’

Het eerste leerwerktraject Workshopleider Techniek is feestelijk afgesloten. Tien deelnemers van SamenDoorSamen doken bij Het LAB Rotterdam in de wereld van Onderwijs om te onderzoeken of zij in de toekomst hierin werk willen en kunnen vinden. “We hebben deelnemers zien groeien”, stelt workshopdocent Tom van Doveren. “En sommigen zijn al echt aan de slag gegaan.”

Zo is een van de deelnemers aan het begin van het schooljaar gestart als onderwijsassistent wiskunde op een VMBO. “Bij aanvang van het leerwerktraject had hij al tientallen sollicitaties ondernomen om op een school aan het werk te raken, maar nog zonder succes. Hij zal de komende tijd nog worden begeleid door een onderwijsprofessional.”

Andere deelnemers stroomden uit naar vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij Wetenschap & Technologie op de basisschool van de kinderen, of voeren momenteel gesprekken om vrijwilligersplekken te bemachtigen in een meer creatieve richting, bijvoorbeeld als docent Drama bij de SKVR.

Wetenschap & Techniek
Na een geslaagde pilot die werd afgerond voor de zomervakantie, gingen de deelnemers gedurende drie maanden aan de slag met het vervolg van het ‘Leerwerktraject naar workshopleider in het (basis)onderwijs’ van Stichting Mano.  Met als doel om samen te onderzoeken wat er mogelijk is op het gebied van een passende en betaalde baan bij een onderwijsinstelling.

De deelnemers leerden hoe zij een workshop techniek voor basisschoolkinderen kunnen voorbereiden en geven. Bijvoorbeeld over t-shirts printen of een robot bouwen. “In hands-on workshops is hen de basiskennis bijgebracht. Bij de samenstelling van het programma werd gelet op het niveau en de inhoud van het Wetenschap &Techniek-curriculum van het basisonderwijs.”

Behalve aan technische vaardigheden werd ook werk gemaakt van soft skills didactiek en pedagogiek. Ook werd stilgestaan bij culturele en persoonlijke verschillen in de bejegening van leerlingen, collega’s en werkgevers en hoe daar mee om te gaan. Verder waren er bezoeken aan scholen om echt kennis te maken met de werkvloer en mogelijke toekomstige collega’s.

Schepje erbovenop
Soms is er nog winst te behalen qua taalniveau, weten de deelnemers. “Wie kan doorgroeien naar taalniveau B2 maakt kans om, binnen afzienbare tijd, een jaar, een betaalde baan te krijgen. Dit besef motiveert veel deelnemers om er nog een schepje bovenop de toen bij taalles.”

Bijvoorbeeld Noura die om te beginnen onderwijsassistent wil worden. “In Syrië was ik tien jaar gymleraar. Ik heb heel veel ervaring en wil in Nederland ook in het onderwijs werken. Ik ben nu hard Nederlands aan het studeren om B2 niveau te halen. Daarna wil ik een opleiding doen om mijn doel te behalen.”