‘We kunnen een kind alleen helpen als heel de familie meedoet’

Argelia verricht heel belangrijk werk voor Pachachaca, ons partnerproject in Peru. Als sociaal maatschappelijk werker onderhoudt zij het contact met de rond de zestig gezinnen die dit jaar meedoen aan het project. “We willen de kinderen dezelfde kansen geven op een goede jeugd en toekomst als hun leeftijdsgenootjes, maar dit kan alleen als het hele gezin gemotiveerd meedoet.”

Soms begint een traject op het plein van Calca. “Dan zie ik een kind puddinkjes verkopen en stap ik eropaf om te vragen wat er aan de hand is. Ik neem dan contact op met de ouders om te achterhalen of het kind wordt ingezet om de financiën van het gezin rond te krijgen. Samen gaan we dan werken aan de verbetering van de situatie zodat het kind goed kan opgroeien en voldoende onderwijs krijgt.”

Tijdens huisbezoeken wordt de situatie van gezin en kind in kaart gebracht. “Hoe woont het gezin, hebben zij bedden, is er goed sanitair, kunnen kinderen veilig spelen en er hun huis werk maken, wordt er aandacht besteed aan goede voeding?” Ook wordt de economische situatie van het gezin besproken om een stabiele economische huishouding te realiseren.

Serieus meedoen
Als een familie eenmaal meedoet wordt er veel gevraagd van alle gezinsleden. “We willen dat ouders zich verantwoordelijk opstellen en echt goed participeren. Dat ze echt willen bouwen aan een goede toekomst met en voor hun kinderen en dat zij afstand nemen van alles wat dit in de weg staat. Als ze niet serieus zijn geven wij de plek binnen het project liever aan een gezin dat wel echt wil veranderen.”

Argelia houdt een oogje in het zeil en let goed op of de kinderen bij de activiteiten, zoals de buitenschoolse bijles, aanwezig zijn en of ouders naar belangrijke bijeenkomsten komen. Of zij bijvoorbeeld naar de klusdagen komen waarop zij de handen uit de mouwen steken door in en rond het gezinshuis schoon te maken of te tuinieren. Ook vinden er met regelmaat herhaalbezoeken plaats om te zien of er ook stappen worden gemaakt.

Om ouders echt te betrekken worden zij bijvoorbeeld ingezet om te koken of fruitsalade te maken tijdens de zomerworkshops voor de kinderen. Zo wordt ook meteen extra aandacht besteed aan gezond eten. “Of de ouders gaan samen een dans oefenen die zij voor de kinderen opvoeren, dat zorgt er voor dat de band tussen kind en ouder beter wordt.”

Groot verschil
Argelia stelt dat de ouders als kind vrijwel nooit deze ondersteuning, betrokkenheid en aandacht hebben gehad. “Ze zijn op dit gebied zelf nog niet uitgegroeid en kunnen nog heel veel leren. Tegelijkertijd merken de kinderen zo dat ze niet alleen zijn, dat hun ouders er voor hen zijn, dat ze op hen kunnen bouwen en hen kunnen vertrouwen.”

Dat er met het project een groot verschil wordt gemaakt ziet Argelia dagelijks. “Kinderen die nu wel naar school gaan, een tiener van wie haar broer al in de gevangenis is beland en haar zus minderjarig zwanger werd, is van een zwijgzaam meisje dat alleen op haar telefoon zat te kijken veranderd in een sociaal iemand die haar passie voor dansen heeft ontdekt. Ook omdat haar ouders er nu voor haar proberen te zijn.”

Pachachaca is van waarde voor heel Calca, vindt Argelia die benadrukt dat zij veel van haar werk houdt. Er is  veel aandacht is voor sociaal zijn, elkaar helpen en omkijken naar de natuur, bijvoorbeeld door afval op te ruimen of te recyclen of door bomen te planten voor herbebossing. “Ik wil zo’n wereld voor mijn twee dochtertjes, met respect, met liefde en in een groene omgeving. Een goede plek om in op te groeien en waar je veel kan leren wat van waarde is voor je verdere leven.”