Vrijwillig docent online Taalcafé 

Als vrijwillig docent Taalcafé verzorg je online taallessen op A1, A2, B1 of B2 niveau aan groepjes van vier tot vijf volwassenen. Je helpt de deelnemers vooral met het spreken en luisteren. Ook het schrijven en lezen kan aan bod komen als daar vraag naar is. Voor deze online lessen is lesmateriaal beschikbaar. De lessen vinden een uur per week plaats.