Training biedt tools en technieken voor ondersteuning mentale gezondheid

Ervaringsdeskundigen van Stichting Mano die actief zijn in de noodopvang hebben een training gevolgd die hen uitrust met de juiste tools en technieken om bewoners er goed te kunnen ondersteunen op het gebied van mentale gezondheid. De tweedaagse training, gericht op preventieve mentale gezondheidszorg, werd verzorgd door onze partner Avant sanare. “Een heel motiverende training”, stelt een van de deelnemers. “Dit helpt echt om ons belangrijke werk goed te kunnen doen.”

De training is belangrijk om goed een luisterend oor te kunnen bieden aan vluchtelingen die wij van dagbesteding en mentale ondersteuning voorzien in de noodopvang. Zo organiseren wij bijvoorbeeld een uitpufspreekuur waar we bewoners van de noodopvang een luisterend oor bieden.  Zo kunnen zij hun verhaal alvast kwijt en kan in kaart worden gebracht of professionele hulp nodig is.

Actief luisteren
De training werd verzorgd door Iris Verschoor, preventiepsycholoog bij Avant sanare die ook een achtergrond heeft in werk in de psychiatrie. Aandacht werd besteed aan bewustwording van het effect van trauma en psychisch lijden op het normale functioneren van lichaam en geest, aan verschillende geestelijke gezondheidsproblemen en aan conversatietechnieken om geestelijke gezondheidsproblemen te benaderen en aan te pakken.

Want aan welke signalen kun je depressie, eenzaamheid, angststoornissen en trauma herkennen en wat is de beste aanpak om de bewoners van de noodopvang in dergelijke situaties te helpen. Scenario’s uit het echte leven werden nagespeeld om verschillende aangeleerde technieken toe te passen gevolgd door feedback en observaties. Benadrukt werd hierbij hoe belangrijk actief luisteren en het vermijden van aannames is. “‘To care’ is in dit stadium belangrijker dan ‘to cure’.”

Uitpufspreekuur
Stichting Mano verzorgt in samenwerking met psychologe Esseline van de Sande sinds begin vorig jaar een uitpufspreekuur binnen de Rotterdamse noodopvang. “We hebben gemerkt dat hier heel veel behoefte aan is. Mensen zitten te wachten, op een status, een BSN, duidelijkheid over hun toekomst.

“Daarnaast staat de officiële zorg in Nederland onder druk, dus duurt het ook nog eens best wel lang voordat mensen met klachten aan de beurt zijn. Met dit spreekuur kunnen we erachter komen hoe het met iemand is, de mensen aandacht geven en wanneer nodig signaleren en gericht actie ondernemen om erger te voorkomen.”