Training op maat voor taalvrijwilligers VoorleesExpress Rotterdam

De eerste basistraining voor taalvrijwilligers van dit jaar van VoorleesExpress Rotterdam is afgerond. Tijdens vier bijeenkomsten hebben de voorlezers heel veel geleerd en ervaringen uitgewisseld. Ook konden zij al hun vragen stellen aan medewerkers Kim en Sandra van VoorleesExpress Rotterdam.

De training voor taalvrijwilligers van VoorleesExpress Rotterdam besteedt extra aandacht aan ouderbetrokkenheid en hoe je dit kunt activeren en inzetten. Ook is er aandacht voor het vergroten van de woordenschat van kinderen, wordt er uitleg gegeven over lesmateriaal en is er uitgebreid tijd voor vrijwilligers om samen ervaringen uit te wisselen.

“Het is een waardevolle training voor iedereen! Op naar de volgende!” stelt Melanie, coördinator van de stadsbrede trainingen voor taalvrijwilligers van Stichting Mano. “Was leuk om bij te zijn, super enthousiaste vrijwilligers”, aldus Sandra van VoorleesExpress Rotterdam.

Stichting Mano verzorgt al meer dan twee jaar trainingen voor taalvrijwilligers, ook voor externe partners. Vorig jaar werd de training aan 125 taalvrijwilligers gegeven.

VoorleesExpress Rotterdam wordt mede mogelijk gemaakt door: