Taaldocent of klassenassistent

Als taaldocent of klassen-assistent verzorg je taallessen op A1, A2, B1 of B2 niveau aan groepjes van ongeveer acht tot twaalf volwassenen. Je helpt cursisten met de Nederlandse taal met de vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren. Per taalniveau zijn geschikte lesmethoden beschikbaar. De lessen vinden eens per week plaats in een reeks van acht tot maximaal tien lessen.