Storytelling: Pluk de vruchten van de eerlijkheid

Bij Storytelling, binnen ons programma SamenDoorSamen, gaat een groep van acht tot tien vrouwen aan de slag met hun verhaal vertellen. Want wat is eigenlijk jouw verhaal, wat wil je over jezelf vertellen en hoe kun je dat het beste overbrengen? Samen met de redactie van De Nieuwe Rotterdammert werden enkele verhalen opgetekend voor publicatie. Vandaag presenteren we het verhaal van Safaa.

Het doel van de training Storytelling is de vrouwen in hun kracht zetten, het verder ontwikkelen van presentatievaardigheden en zelfvertrouwen. De training wordt verzorgd door collega Adel die de training ook namens zijn eigen onderneming We Organisation verzorgt.

Pluk de vruchten van de eerlijkheid

Er wordt gezegd dat een jonge prins wilde trouwen met een meisje van goede zeden, dus gaf hij opdracht tot het uitvaardigen van een koninklijk besluit waarin elke jonge vrouw die zijn bruid wilde worden, werd verzocht de volgende om acht uur ’s ochtends naar het prachtige koninklijk paleis te komen.

De beloofde dag kwam en de meisjes verzamelden zich op het paleisplein, elk met hun mooiste uiterlijk, en de prins stond op en begroette hen en riep hen, en vertelde hen dat hij een wedstrijd zou houden die de wedstrijd zou bekronen waarin een koningin zou winnen op de troon van zijn hart, en dat hij elk van hen een bloempot zou geven waarin een zaadje zat, en hij vroeg ieder van hen om op haar eigen manier voor dit zaadje te zorgen, op voorwaarde dat ze hier zouden terugkeren.

De meisjes waren verrast, maar namen hun potten in ontvangst en vertrokken. Een van deze meisjes was een mooi meisje genaamd Maria. Ze zorgde voor haar pot en deed alles wat ze kon voor het zaadje, maar er groeide niets. Haar tante Diana overtuigde haar om toch terug te gaan naar het paleis, vooral omdat ze er alles had geprobeerd voor dit zaadje.

Maria ging naar het paleis met haar pot zonder planten en ze schaamde zich, helemaal toen ze zag dat de andere meisjes met grote planten en bloemen in alle kleuren arriveerden. Maria stond op het punt naar huis terug te keren en de tranen overweldigden haar, maar de minister die op het plein ronddoolde, vroeg haar om met hem mee te gaan om de prins te ontmoeten.

Maria was verbijsterd, ze klom samen met de minister onstuimig naar het podium. De prins groette haar en zei: ik heb de minister bevolen om ieder van jullie een pot waarin met rot zaad te geven, om te zien wat je ermee zou doen. Velen van jullie vervingen het rotte zaadje om de wedstrijd te winnen, maar Maria was de enige die door haar eerlijkheid verhinderd werd dat te doen, dus ze hield de pot zoals het was. Daarom kondigde de prins Maria’s overwinning in de wedstrijd aan en vroeg haar met hem te trouwen, tot verbazing van alle oplichters.

Door Safaa (uitgewerkt door Lana)