Stichting Mano versterkt managementteam met algemeen directeur Ken Gould

Na vier intensieve maar voor Stichting Mano ook zeer succesvolle en bijzondere jaren zal het huidig directie duo Lieke Galbraith en Patrick van de Westelaken een belangrijk deel van hun taken gaan overdragen aan een nieuwe algemeen directeur. Ken Gould gaat per 10 juli aan de slag ter versterking van het managementteam van de organisatie. Ken combineert ruime ervaring als directeur van culturele instellingen met een bewezen betrokkenheid bij Stichting Mano waar hij eerder al vrijwilliger en kwartiermaker was.

Stichting Mano speelt een steeds grotere rol in Rotterdam en ook de organisatie is de afgelopen jaren flink in omvang toegenomen. Een uitbreiding en versterking van het managementteam was wenselijk en is met de aanstelling van Ken Gould nu realiteit geworden. Het bestuur en de huidige directie zijn uitermate content met deze nieuwe stap, die de opmaat is voor de volgende fase van Stichting Mano.

Lieke en Patrick blijven zich als duo managers voor de volle honderd procent richten op de inhoud en de ontwikkeling van de programma’s en grote projecten, het onderhouden van het omvangrijke netwerk, het aangaan van samenwerkingen en het werven van de benodigde financiële middelen voor de activiteiten van de stichting.

Trouw aan de stichting
Patrick, medeoprichter van Mano: “Bij onze aanstelling hebben Lieke en ik altijd gezegd dat we de directiezetel alleen als duo wilden invullen en onder de voorwaarde dat we ook met onze voeten in de klei zouden blijven staan, daar waar ons hart en onze kernkwaliteiten liggen. Daarbij hebben we toen aangegeven dat we deze functie voor tenminste drie en maximaal vijf jaar in deze vorm zouden willen vervullen.

Nu, na inmiddels vier tropenjaren vol onvoorspelbare uitdagingen en de doorgemaakte stevige groei van de organisatie is het tijd voor een nieuwe invulling. Mano voelt als ons kind, het is ons levenswerk. We blijven de stichting dan ook absoluut trouw en zetten ons eervolle en dankbare werk met liefde en groot enthousiasme voort.”

Grote opdrachten en nieuwe uitdagingen
Lieke: “Eerst de coronajaren en sinds vorig jaar de oorlog in Oekraïne en de asielcrisis hebben ons beiden weer volop laten voelen en ervaren waar wij onszelf het liefst voor inzetten en waar wij zelf ook het best tot ons recht komen. We willen ons volledig richten op de inhoud en op het creëren van nieuwe projecten en mogelijkheden voor onze doelgroep. De huidige nieuwe activiteiten, opdrachten en uitdagingen die op ons pad zijn gekomen zijn van zo’n omvang dat deze niet langer zijn te combineren met alle directietaken zoals wij ze graag zouden invullen.”

Patrick: “De tijd is daarom gekomen dat wij onze gedeelde directiefunctie voor een belangrijk deel gaan overdragen aan een nieuwe algemene directeur. Nadat we in het voorjaar een nieuwe operationeel teamleider voor de eigen vaste programma’s hebben mogen aanstellen voelt de nieuwe algemeen directeur als een logische volgende stap.”

Voorop en vooraan tijdens crises
Henk Kleij, voorzitter van de stichting: “In de afgelopen vier jaar heeft Mano een forse groeispurt doorgemaakt op alle denkbare gebieden. Lieke en Patrick hebben met hun team geweldig werk verricht. Zowel intern als extern is er een professionaliseringsslag gemaakt, de programma’s zijn in omvang sterk toegenomen, de kwaliteit is doorlopend verbeterd, het team is verder opgeleid, nog meer divers van samenstelling geworden en uitgebreid naar ruim veertig collega’s.

“Ook de jaarbegroting groeide en vele warme relaties met partners op inhoud en op financieel terrein binnen en buiten Rotterdam, zijn verder verstevigd. Kortom, Mano is niet meer weg te denken als belangrijke partij in het Rotterdamse maatschappelijke veld, zoals andermaal is gebleken tijdens de opvang van mensen uit Oekraïne en de asielcrisis waarin Mano letterlijk vooraan stond om te helpen.”

Henk vervolgt: “Wij zijn Lieke en Patrick ontzettend dankbaar dat zij in de voorbije vier jaar met zoveel gedrevenheid en kundigheid de stichting in de juiste banen hebben weten te leiden. En we zijn zeer verheugd dat zij maar al te graag bereid zijn om zich te blijven inzetten voor de club.”

Van links naar rechts: Patrick van de Westelaken, Ken Gould, Henk Kleij en Lieke Galbraith.

Mano is here to stay and so are we
Patrick: “Dankzij de niet aflatende inzet, betrokkenheid en liefde van het hele Mano team staan we nu als organisatie waar we staan. Mano is here to stay and so are we. Wij gaan nergens anders naartoe, maar de tijd is wel gekomen dat dat op een andere wijze wordt ingevuld. Dat is voor ons persoonlijk van belang en dat verdient ons geweldige team ook na deze intensieve en bijzondere jaren.

Jaren waarin we op momenten ook flink wat offers hebben moeten brengen en spannende keuzes hebben moeten maken. We zijn enorm dankbaar dat het voltallige bestuur van de stichting en ook Liesbeth Kerstens (medeoprichter van de stichting en vanuit Peru nog altijd verbonden als zeer betrokken adviseur) ons altijd hebben gesteund en ondersteund en ook in dit proces met ons op een ontzettend fijne wijze hebben meegedacht hoe we de volgende stappen het best met elkaar konden gaan verwezenlijken.”

Lieke: “Dat is ook Mano, we doen het allemaal samen, op welk niveau we ook opereren. We kijken naar de gemeenschappelijke belangen en zoeken altijd naar de mogelijkheden. We zijn professioneel nabij en staan naast elkaar, intern en extern, voor de mensen die onze ondersteuning nodig hebben en voor de collega’s, vrijwilligers en andere betrokkenen. Dat maakt deze organisatie zo bijzonder en maakt ook dat veel mensen met het Mano-hart zo graag jarenlang betrokken willen blijven, zo ook wijzelf.”

Warm, nabij en betrokken
Henk: “Dit maakte de zoektocht naar een passende opvolger voor de directiefunctie ook relatief eenvoudig. Vrij snel kwamen we met elkaar tot de conclusie dat Ken Gould een zeer geschikte kandidaat zou zijn. Zeer verheugd zijn we dan ook met het feit dat Ken, die door Lieke en Patrick zelf is aangedragen, na een weloverwogen selectieproces en een viertal mooie en constructieve gesprekken met leden van het bestuur en huidige directie, uiteindelijk de nieuwe algemeen directeur is geworden.

“Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de warme, nabije en betrokken Mano cultuur zal voortzetten en de organisatie op kundige wijze zal gaan leiden richting de volgende fase. Wij zien enorm uit naar de samenwerking en een nog mooiere toekomst voor onze bijzondere club.”

Fan van Stichting Mano en bruggenbouwer
Ken: “Zoals vele Rotterdammers, ben ik ergens anders geboren – in mijn geval de Verenigde Staten – en heb ik deze mooie stad tot mijn thuis gemaakt. Ik werk met veel liefde voor de stad en haar inwoners, om mensen van diverse culturen en achtergronden te verbinden met taal, onderwijs, werk, sociaal netwerk, kunst en cultuur. Sinds ik hier woon ben ik een groot fan geworden van Stichting Mano en haar medewerkers, die zich onvermoeibaar inzetten om Rotterdam een plek te maken waar iedereen zich welkom voelt.”

Henk: “Ken staat bekend als bruggenbouwer en pionier met een passie voor het opbouwen van organisaties, netwerken en strategische allianties. Wij zijn ervan overtuigd dat we met Ken een rustige, vaardige en daadkrachtige directeur hebben binnengehaald die mensen weet te inspireren, verbinden en motiveren. Lieke en Patrick kunnen in de komende tijd met een gerust hart een deel van hun taken en verantwoordelijkheden aan Ken overdragen en zich met elkaar vol gaan richten op de inhoudelijke doorontwikkeling en financiële bestendiging van de organisatie.”

Ken Gould werkte al bij Stichting Mano als kwartiermaker en was ook als vrijwilliger, als maatje van nieuwkomers, actief voor de stichting.