Statushouder beter wegwijs maken richting kansen op werk

Hoe geef je de toekomst vorm qua studie of werk wanneer je net in Nederland bent en de taal en arbeidsmarkt onvoldoende kent om te weten waar kansen liggen? “Gemeente en werkgevers kunnen hier beter op inspelen”, vindt fulltime developer Abboud Mourad die tijdens het congres aan het panelgesprek over Arbeids- en studieparticipatie van statushouders zal deelnemen.

Bijvoorbeeld met een informatiebijeenkomst waarin het voor nieuwkomers meteen duidelijk wordt waar de kansen op een goede baan liggen en welke stappen er genomen moeten worden, stelt Mourad die in 2015 van Syrië naar Nederland kwam. “Het kost veel tijd om dat zelf uit te zoeken. Ik heb zelf in het begin heel erg gezocht naar een goede kans om een nieuw leven te beginnen.”

Het werd eerst koffie serveren op Rotterdam CS, vertelt Mourad die in Syrië student Rechten was. “Ik wilde van die uitkering af en door dit werk kon ik veel mensen ontmoeten en de taal beter leren, zowel Nederlands als Engels.” De kansen lagen in de IT, concludeerde hij. “En dus volgde ik een intensieve cursus, dag en nacht studeren om programmeur te kunnen worden.”

Bootcamp programmeren
Mourad is nu fulltime developer bij Rijksoverheid. Hij startte zijn eigen bedrijf Code Matrix Zone in IT en ontwikkelde samen met Stichting Mano de bootcamp SamenProgrammeren voor nieuwkomers in Rotterdam. “Tijdens mijn studie merkte ik waar ik als nieuwkomer tegenaan liep. Zo kwam ik op het idee om zelf een opleiding te starten die meer kansen biedt voor statushouders.”

Bij SamenProgrammeren, een bootcamp van drie maanden, leren de deelnemers een programmeer taal per module in plaats van meerdere talen tegelijk, zoals tijdens de studie van Mourad. En er is permanent begeleiding voor de studenten. “We creëren een online community waarin cursisten samen problemen kunnen oplossen en permanent vragen kunnen stellen aan docenten.”

Groot verschil
Nieuwe Rotterdammers kunnen gratis deelnemen aan SamenProgrammeren, want vaak is er nog onvoldoende inkomen om een cursus te kunnen betalen en is een opleiding nog te hoog gegrepen door het vereiste niveau van Nederlands. “Het enige wat ze nodig hebben is tijd om te studeren en motivatie. Heel veel mensen zijn echt verder gekomen met SamenProgrammeren.”

Cursussen die door inzet van ervaringsdeskundigen meer rekening houden met de situatie van nieuwkomers kunnen een groot verschil maken, stelt Mourad. “We hebben nu acht groepen gedaan met ongeveer tweehonderd studenten en meer dan de helft is in IT beland via een stage, interimship of baan. En oud-cursisten zijn docent geworden bij SamenProgrammeren.”