Save the date! Op 9 december organiseren we een CONGRES!

UPDATE: Het congres ‘Nieuwe Rotterdammers: Denken Doen Beslissen Mee!’ dat wij gaan organiseren in Debatpodium Arminius wordt verplaatst naar 16 juni 2022. Vrijwel al onze energie en tijd gaat nu naar de opvang en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne. Het organiseren van een groot evenement is hier op dit moment niet mee te combineren.

Schrijf het alvast in de agenda! Op donderdag 9 december organiseert Stichting Mano een congres met als titel: ‘Nieuwe Rotterdammers Denken Doen Beslissen Mee’ in Debatpodium Arminius. Hoe kan het Rotterdamse werkveld nog beter aansluiten bij de belevingswereld en de vraagstukken van statushouders zelf? Ervaringsdeskundigen geven het antwoord!

Het belooft een interactieve dag te worden met lezingen, workshops, dialoogtafels en een talkshow. De inhoud van het congres wordt bepaald door een commissie van ervaringsdeskundige statushouders die de komende tijd werk maakt van een mooi programma en ook een belangrijke rol zal vervullen op de dag zelf.

Het congres is interessant voor professionals en organisaties, lokaal en regionaal, die werken voor of met statushouders, zoals politici, beleidsmakers en hulpverleners, maar ook voor onderzoeks- en kennisinstituten en studenten van universiteiten en hogescholen.

De commissie van ervaringsdeskundigen bestaat uit Rotterdamse statushouders die zijn opgeleid binnen het integrale programma SamenDoorSamen (onderdeel van Stichting Mano) waarin zij hun ervaringsdeskundigheid bijschaven tot expertise om deze op professionele wijze in te zetten bij het helpen van nieuwe Rotterdammers. Dit doen zij als co-trainer, coach, spreker, dialoogpartner of cultural mediator.

De ervaringsdeskundigen sluiten op het congres een jaar van trainingen af in presentatietechnieken en gespreksvoering, interculturele communicatie, psychosociale problematiek, psycho-educatie en intervisietechnieken.

Meer informatie over het programma van het congres volgt binnenkort!

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).