SamenDoorSamen maakt plannen voor de toekomst!

Het project SamenDoorSamen begeleidt statushouders in Rotterdam om hen optimaal te laten integreren en participeren in de Rotterdamse samenleving. Dat doet zij door het koppelen van maatjes aan statushouders, maar ook door de organisatie van diverse activiteiten die de sociale ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling stimuleren.

Op dit moment zitten wij nog midden in de afronding van de pilot van SamenDoorSamen. Dit houdt in dat we met hetgeen we hebben geleerd naar de toekomst kijken. Dit is belangrijk om te bepalen welke stappen we willen gaan maken. Dit geldt ook voor de statushouders; het leven, (sociale) status, werkzaamheden en studie: alles is anders in Nederland. Zij moeten het toekomstbeeld dat zij in land van herkomst hadden, helemaal aanpassen aan een toekomst hier. Het is fijn om hiervoor handvatten aangereikt te krijgen: wat is er mogelijk en hoe pak je dat aan? Binnen ons programma geven wij die handvatten middels een toekomsttraining. Deze hebben wij samen met Stichting Newpoort georganiseerd. De eerste toekomsttraining bestond uit zes hele waardevolle bijeenkomsten waar de statushouders een plan voor de toekomst opstelden. De dromen en ambities varieerden van meubelmaker tot advocaat of tandarts. Na de workshopreeks hebben wij de statushouders aan een maatje gekoppeld, zodat zij samen, met het toekomstplan in handen, stappen kunnen maken naar het realiseren van hun dromen!

Zelf blijven wij ook dromen en hebben wij voor de komende periode een plan gemaakt om deze dromen te verwezenlijken. Wij zullen ons hierbij nog meer richten op toeleiding naar werk of studie. Zo nemen op dit moment acht statushouders deel aan een workshop Solliciteren en CV maken. Ook willen we meer aandacht besteden aan psychosociale hulpverlening. Verder gaan wij vooral door met ons huidige aanbod. We merken dat SamenDoorSamen een waardevolle aanvulling is voor statushouders en andere bewoners in de stad!