Samen Programmeren ontvangt startbedrag van 42.500 euro van CityLab010!

Supertrots zijn wij dat ons initiatief ‘Samen Programmeren we de toekomst’ een schitterend bedrag van 42.500 euro heeft ontvangen van CityLab010. Vandaag werden alle Rotterdamse plannen die een startbudget krijgen bekend gemaakt.

De stadsjury vindt dat ‘Samen Programmeren’ op een creatieve en ondernemende manier bijdraagt aan belangrijke doelen van de stad: werkgelegenheid voor kwetsbare groepen en mogelijkheden voor Rotterdammers om mee te doen aan de samenleving. “Er is duidelijk gekeken naar de maatschappelijke behoefte van zowel statushouders als de stad.”

In deze tijden van digitaal en thuiswerken, sluit dit opleidingsprogramma verder aan bij de dynamiek van de huidige maatschappij, zo luidt de motivatie van de jury verder. “Het plan bestaat uit vernieuwende aspecten, zoals het werken aan soft en hard skills en de inzet van theater om de taal te leren. Het sluit aan bij het gemeentelijk onderwijsbeleid van uitstroom naar kansrijke arbeidsmarktsectoren.”

Bootcamp
Tijdens Samen Programmeren worden nieuwe Rotterdammers klaargestoomd als IT-professional door een intensief opleidingstraject te volgen. De trainingen, verzorgd door ingeburgerde statushouders, vinden zowel online als op locatie plaats.

Stichting Mano en Code Matrix Zone van oud-deelnemer Abboud Mourad begonnen Samen Programmeren begin 2020. Tijdens de lockdowns die volgden bood het opleidingstraject uitkomst voor veel statushouders om de tijd, ook vanuit AZC’s, nuttig te besteden en te werken aan een kansrijke toekomst.

De bootcamp biedt Rotterdammers de kans om in een relatief kort tijdsbestek verschillende programmeertalen te leren. Ook maken cursisten kennis met de werkvloer binnen IT. Na het doorlopen van verschillende modules zijn deelnemers kansrijk bij een sollicitatie naar een baan als programmeur.

Gefeliciteerd!
Stichting Mano doet dit jaar mee aan CityLab010 dat zoekt naar innovatieve oplossingen om van Rotterdam een nóg betere, leukere, sterkere stad te maken. Naast een vernieuwend projectplan werden een promotiefilmpje en artikel gemaakt voor CityLab010.

Wethouders Roos Vermeij (Economie, Wijken en Kleine Kernen) en Arno Bonte (Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie) en voorzitter van de stadsjury, Carolien Dieleman, feliciteren in onderstaand filmpje alle initiatiefnemers met hun startbudget en wensen hun veel succes met de uitvoering.