Reserveer alvast een plek op ons congres!

UPDATE: Het congres ‘Nieuwe Rotterdammers: Denken Doen Beslissen Mee!’ dat wij gaan organiseren in Debatpodium Arminius wordt verplaatst naar 16 juni 2022. Vrijwel al onze energie en tijd gaat nu naar de opvang en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne. Het organiseren van een groot evenement is hier op dit moment niet mee te combineren.

Het is zover! Graag nodigen we u uit voor het congres: Nieuwe Rotterdammers Denken Doen Beslissen Mee! dat wij op donderdag 7 april 2022 organiseren in Debatpodium Arminius. Een plek reserveren kan via deze link!

De thema’s die centraal staan tijdens het congres zijn Arbeidsparticipatie en Gezondheid. Geïnteresseerden kunnen rekenen op interactieve sessies. Keynote speakers openen en sluiten de dag, die van 9.30 tot 17.00 uur wordt gehouden. Binnenkort volgt een blokkenschema met subthema’s die tijdens verschillende rondes aan de orde zullen komen

Het congres gaat over de vraag: hoe kan het Rotterdamse werkveld nog beter aansluiten bij de belevingswereld en de vraagstukken van statushouders zelf? Ervaringsdeskundigen bespreken het antwoord op deze vraag graag samen met u!

Een commissie van ervaringsdeskundigen komt momenteel wekelijks samen om het congres inhoudelijk vorm te geven en een mooi programma met interessante sprekers op te stellen. Als zij meer nieuws hebben, laten we het u meteen weten!