Razan (38) maakt nieuwe Rotterdammers wegwijs

Binnen ons project SamenDoorSamen trainen wij deelnemers als ervaringsdeskundigen. Door deelname aan deze training kunnen zij hun ervaringen inzetten om andere deelnemers te ondersteunen, hun stem te laten horen in de stad en hiermee draagvlak te creëren. Elke week deelt Mano het verhaal van een ervaringsdeskundige. Deze week het verhaal van Razan (38).

“In Syrië heb ik Computer Engineering gestudeerd en in 2011 kwam ik naar Nederland om de masteropleiding Geo-ICT te doen aan de Universiteit Twente. Nadat ik de opleiding met succes afrondde, kon ik vanwege de oorlog niet terugkeren naar mijn eigen land. Daarom vroeg ik asiel aan.

“Naast het inburgeringstraject en de taallessen heb ik in die tijd veel vrijwilligerswerk gedaan bij organisaties die zich richten op nieuwkomers. En wat merkte ik? Nieuwe Nederlanders ondersteunen geeft me enorm veel voldoening en positieve energie! In 2017 hakte ik daarom een knoop door voor mezelf: ik liet de wereld van computers en codes achter me en ging werken met en voor mensen.

Stand van de zeilen
“Mijn missie is om mensen met een migratieachtergrond wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving en ze te begeleiden naar zelfredzaamheid; zodat ze ervaren dat ze meetellen en volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Het levensmotto dat ik nieuwe Rotterdammers mee wil geven is: Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen! Wat ik eigenlijk wil zeggen: de omstandigheden waarin je leeft kun je misschien niet aanpassen, maar hoe je ermee omgaat wel.

“Dus; probeer positief te denken en vertrouw op je eigen veerkracht. Focus op wat je wil bereiken en omring jezelf met mensen die denken in mogelijkheden. En durf om hulp te vragen, want je woont immers in Rotterdam en hier geldt: ‘You Never Walk Alone!’’’

Het project SamenDoorSamen wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).