Rapport ‘Een Rotterdammer worden’ gepresenteerd

Wij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek van New Momentum getiteld ‘Becoming a Rotterdammer’. Het onderzoek wil succesfactoren qua integratie in kaart brengen en onderzoeken wat de manier is geweest waarop succesvolle statushouders hun weg hebben gevonden in Rotterdam. Wij hadden onlangs de eer om de belangrijkste inzichten te mogen presenteren aan Gemeente Rotterdam.

Samen met onze partners Roel Lutkenhaus van New Momentum Amanda Alencar van Erasmus Universiteit Rotterdam hebben we ons het afgelopen jaar verdiept in de integratiedynamiek van nieuwkomers in Rotterdam en ons verdiept in de vraag: welke lessen kunnen we meenemen voor andere statushouders, zodat ook zij vlot en goed gaan participeren?

Ervaringsdeskundigen
Belangrijk hierbij was de inzet van ervaringsdeskundigen die hebben meegedaan binnen ons programma SamenDoorSamen voor statushouders. Samen met hen hebben wij advies geleverd en feedback gegeven op de enquête van New Momentum.

Vervolgens hebben de ervaringsdeskundigen de enquêtes vertaald en verspreid onder de doelgroep. De enquête is ingevuld door personen die zijn geworven via Stichting Mano en vervolgens zijn onze ervaringsdeskundigen getraind om interviews af te nemen en die zijn getranscribeerd.

Effectiviteit
Inzichten die boven kwamen drijven waren het belang van voortdurende evaluatie- en feedbackmechanismen op om de effectiviteit van integratie-initiatieven te garanderen en het omarmen van co-creatiestrategieën om de perspectieven van nieuwkomers direct te integreren in de programmaontwikkeling.

New Momentum is een Rotterdams onderzoek- en adviesbureau op het snijvlak van social media en sociale verandering, meedoen aan een groot onderzoek getiteld ‘Becoming A Rotterdammer’, ‘Een Rotterdammer Worden’. Van de lessons learned maakt het advies- en communicatiebureau een social media campagne om ook andere nieuwkomers de lessen die leiden tot succes bij te brengen.

Belangstelling in het rapport? Stuur dan een mailtje naar adel@stichtingmano.nl