Rahma (23) wil kinderen helpen die naar Nederland zijn gevlucht

Binnen ons project SamenDoorSamen trainen wij deelnemers als ervaringsdeskundigen. Door deelname aan deze training kunnen zij hun ervaringen inzetten om andere deelnemers te ondersteunen, hun stem te laten horen in de stad en hiermee draagvlak te creëren. Elke week deelt Mano het verhaal van een ervaringsdeskundige. Deze week het verhaal van Rahma (23).

“Ik was 13 toen ik in 2011 vanuit Somalië in Nederland kwam. Hoe jong ik ook was, die eerste paar jaar hier heb ik echt een gevoel van leegte ervaren. Alles was onbekend, ik had geen vriendinnen en doordat ik de taal niet goed sprak, kon ik ook niet goed communiceren met leeftijdsgenootjes of leraren. Huilend kroop ik na een schooldag op de bank bij mijn moeder met de vraag of we alsjeblieft terug mochten naar Somalië, ook al was het daar niet veilig…  Maar natuurlijk konden we niet terug.

“Het was een verdrietige periode, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik een missie heb en dat is: kinderen die naar Nederland zijn gevlucht, helpen. Daarom doe ik de studie SocialWork en daarom word ik ervaringsdeskundige bij SamendoorSamen. Op de eerste plaats moeten we ervoor zorgen dat deze kinderen worden gezien. Want papa’s en mama’s zijn in de weer met formulieren en verblijfsvergunningen, en kinderen kunnen dan worden vergeten.

“Het is belangrijk om ook de kinderen een luisterend oor te bieden, ze in contact te brengen met kinderen van dezelfde achtergrond en hen toegang te geven tot hobby’s of sporten die ze ook in hun thuisland deden. Zo krijgen ze al snel wél vriendjes, kunnen ze hun gevoelens delen en wordt hun zelfvertrouwen vergroot. Dat is belangrijk als we willen dat ze gezond en blij opgroeien. Inmiddels heb ik gelukkig een leuk leven en Nederland voelt nu ook als mijn land, maar dat gevoel had ik de kleine Rahma ook zo gegund.”

Het project SamenDoorSamen wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).