Praktijkonderzoek Taalstimulering Thuis

Oud-stagiaire Catherine de Visser heeft praktijkonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om taalarme gezinnen optimaal te ondersteunen bij de taalstimulering thuis. Dit deed zij voor het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en in samenwerking met de VoorleesExpress. Binnenkort ontvangen we van haar de uitgebreide resultaten. We zijn ontzettend benieuwd en kijken ernaar uit om de resultaten waar mogelijk te implementeren binnen de werkwijze van de VoorleesExpress. Bij deze alvast een korte samenvatting van Catherine:

“Uit gesprekken met Hogeschool Rotterdam en VoorleesExpress Rotterdam is gebleken dat de minst geletterde ouders nog relatief weinig profiteren van interventies zoals Thuis in Taal en VoorleesExpress Rotterdam, die beogen de taalstimulering thuis van laaggeletterde ouders te versterken. Aansluitend bij deze constatering heb ik praktijkonderzoek gedaan naar hoe deze specifieke taalarme gezinnen in de thuissituatie ondersteund kunnen worden bij de taalstimulering thuis, waarbij aandacht is voor rolstimulering en het geven van prioriteit aan taal, zoals centraal staat in de aanpak Thuis in Taal. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat een belangrijke voorwaarde is dat de thuisbegeleider een activiteit aanbiedt waarbij ouder en kind samen mee doen en die aansluit bij de leef- en belevingswereld van het gezin. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een gesprek tussen ouder en kind over het lievelingsgerecht van het kind, waarna ouder en kind samen dit gerecht bereiden. Het blijkt dat ouder en kind op die manier leren hoe zij samen gesprekken voeren waarbij daadwerkelijk beurten worden gewisseld en het kind actief bijdraagt. Het werkt stimulerend als ouders uitleg krijgen wat hun kind leert van deze gesprekken en ervaren dat hun kinderen plezier ervaren tijdens deze gesprekken.”