Pilot nieuw leerwerktraject sluit af met echte workshop T-shirts printen

De pilot van ons gloednieuwe Leerwerktraject workshopdocent Techniek is zaterdag 25 juni afgesloten met twee workshops techniek voor kinderen. De deelnemers kregen tijdens hun eerste workshop als docent een flinke uitdaging voorgeschoteld omdat een deel van de kinderen* geen Nederlands sprak.

“Heel gaaf was het om te zien hoe vertrouwd de cursisten de kinderen hielpen bij het ontwerpen van tekeningen en het bedrukken van T-shirts”, stelt Tom van Doveren van HET LAB Rotterdam en docent binnen het leerwerktraject.

De afgelopen twee maanden heeft bij HET LAB Rotterdam de pilot ‘Leerwerktraject naar workshopleider in het (basis)onderwijs’ gelopen. Voor deelname aan deze pilot zijn statushouders geworven met affiniteit voor techniek en onderwijs. Alle deelnemers zullen doorgaan met het vervolgtraject dat nog drie maanden zal duren.

Betaalde baan
Het doel van het traject is om samen met de deelnemers te onderzoeken hoe zij de eerste stappen kunnen zetten op weg naar een passende en betaalde baan in het onderwijs. Basis is hen die vaardigheden mee te geven, die het onderwijs van hen verlangt en nodig heeft.

“We focussen daarbij, vanwege het karakter van onze organisatie, uiteraard op vaardigheden op het gebied van Wetenschap en Technologie”, aldus Tom van Doveren.

Twee maanden geleden wisten de (negen) deelnemers nog maar weinig van de (digitale) techniek. In hands-on workshops is hen enige basiskennis bijgebracht. Bij de samenstelling van het programma wordt gelet op het niveau en de inhoud van het W&T-curriculum van het basisonderwijs.

Bezoek aan scholen
Behalve aan technische vaardigheden is er gewerkt aan de soft skills didactiek en pedagogiek. “De didactische lessen van Chantal van Heeswijk gaven de deelnemers een indruk van de manier van lesgeven in het Nederlandse onderwijs. Zij gaf met diverse praktische oefeningen handreikingen voor de stimulering van de werkzaamheid en creativiteit van basisschoolleerlingen.”

De intervisiesessies van Marije van der Knaap hebben laten zien welke culturele en persoonlijke verschillen er zijn in bejegening van leerlingen. “Maar ook van collega’s en werkgevers en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Belangrijke onderdelen in haar workshops zijn het rollenspel en zelfreflectie.”

Minstens zo belangrijk als deze lessen waren de bezoeken aan enkele scholen in Rotterdam. “We zijn de medewerkers van de scholen zeer erkentelijk voor hun bereidheid enkele uren tijd vrij te maken om onze deelnemers rond te leiden en inzicht te geven in het onderwijs dat zij bieden.”

* *Sommige foto’s zijn om privacy- en veiligheidsredenen geblurd.