Pilot Mentale Ondersteuning voor Oekraïners ook extern actief

De Pilot Mentale Ondersteuninng voor ontheemden uit Oekraïne draait heel goed. De afgelopen vier maanden hebben we hard gewerkt en ruim tweehonderd individuele gesprekken gerealiseerd. Verder organiseerden wij twee informatietrainingen over geestelijke gezondheidsproblemen voor bewoners van noodopvanglocaties en verzorgden we acht verschillende workshops. En inmiddels zijn we ook extern actief.

“We zijn nog steeds gefocust op de een-op-een gesprekken en groepsactiviteiten op drie locaties die wij managen, maar we zijn ook nauw gaan samenwerken met het Oekraïense Huis om daar enkele activiteiten te organiseren en toegankelijk te maken voor andere Oekraïners die in Rotterdam wonen”, stelt pilotcoördinator Ivanna. “Bijvoorbeeld de nieuwjaarsworkshop ‘Map of Wishes’ hebben we daar georganiseerd.”

In onze pilot concentreren we ons niet alleen op mentale ondersteuning, maar besteden we ook veel aandacht aan lichaamsontspanningsprogramma’s. Zo bieden we ook yoga, somatische oefeningen, meditatie, ademhalingsoefeningen, bewuste ontspanning en klankgenezing aan.

Trots
We zijn trots op ons team dat we hebben kunnen uitbreiden met drie psychologen uit Oekraïne en ook hechten we veel waarde aan de onderlinge samenwerking met de uit Oekraïne afkomstige locatiemanagers die bij Stichting Mano in dienst zijn. Met een goede samenwerking en wederzijdse informatieuitwisseling kunnen we heel veel bereiken.

De pilot is onderdeel van ons programma ‘SamenSterk voor vluchtelingen uit Oekraïne in Rotterdam’ dat wij in de loop van 2022 hebben ontwikkeld vanuit ons werk in de opvang en begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne. We richten ons hierbij verder op het organiseren van dagactiviteiten, trainingen richting opleiding en werk en sociale/woonbegeleiding.