Persoonlijke coaching betaalt zich uit tijdens taalles van De Opstap

Een mooie mijlpaal is weer behaald. Een groep vanuit NL Training heeft de cursus met lesmethode Diglin+ succesvol afgerond. Alle acht deelnemers ontvingen eind vorig jaar het certificaat voor succesvolle deelname aan deze cursus van De Opstap.

Doel van De Opstap, onderdeel van ons project Taal & thema, is het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid en het inzichtelijk maken van hoe en waar deelnemers na afloop van het traject verder kunnen werken aan het verbeteren van hun vaardigheden en het verwezenlijken van hun persoonlijke doelen.

Waardering
De deelnemers werken in groepsverband aan hun Nederlandse taalvaardigheid onder leiding van een NT2 docent en een taalvrijwilliger. Daarnaast krijgen zij een-op-een begeleiding van een coach die aandacht besteedt aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en met hen in kaart brengt waar en hoe zij hun eigen doelen kunnen verwezenlijken.

Waardering voor de coachingsgesprekken is er zowel van de cursisten als van docenten. Deelnemers stellen dat het persoonlijk contact hen veel meer tijd geeft om te oefenen met spreken en om vragen te stellen. Docenten onderschrijven die toegevoegde waarde ook: deelnemers gaan sneller vooruit door de coaching, door de extra aandacht, het maatwerk en de extra begeleiding.