Pachachaca in tijden van corona

Stichting Mano heeft vanuit haar ontstaansgeschiedenis een warme band met Peru, in het bijzonder in de regio Cuzco. Hier zijn in de afgelopen jaren diverse hulpprojecten voor kwetsbare kinderen opgestart met steun vanuit Nederland. Tijdens de huidige corona-crisis is Peru al een aantal weken in volledige lockdown en dit gaat zeker nog tot half juni duren. Onze zusterorganisatie Pachachaca heeft helaas veel activiteiten stil moeten leggen, zoals de huiswerkbegeleiding, de huisbezoeken voor ambulante hulpverlening aan de gezinnen uit de buurt en het vrouwen empowerment programma. Maar ze zitten allerminst stil: met andere initiatieven steunen zij de gezinnen uit de buurt die dat het hardst nodig hebben. In deze tijden is Pachachaca een spil in de lokale gemeenschap!

Veel gezinnen verdienen op dit moment geen geld, aangezien zij niet zoals gewoonlijk hun eten op straat kunnen verkopen of andere werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zij kunnen daardoor niet voorzien in de basisbehoeften, zoals voldoende eten of medicijnen. Kinderen hebben geen dagbesteding en huiselijk geweld neemt toe vanwege de kleine ruimte waarin vaak grote gezinnen moeten verblijven.

Noodhulp met voedselpakketten
Inmiddels is Pachachaca met steun van een aantal fondsen en de nodige giften een voedselbankproject gestart voor de zwaarst getroffen gezinnen in de gemeenschap. Wekelijks staan een kleine 70 gezinnen voor de poorten van de stichting om pakketten met eten en medicijnen op te halen. De voedselpakketten worden door de kinderen van Pachachaca ingepakt en uitgedeeld. Met behulp van donaties kunnen zij dit hopelijk wekelijks blijven doen, voor nog veel meer gezinnen die hulp nodig hebben.

Onderwijs, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding
In Peru is het geven van online lessen lang niet vanzelfsprekend. Veel kinderen hebben geen internet thuis. De kinderen in het gezinshuis leren via ‘home schooling’. Zij krijgen elke dag les in literatuur, taal, wiskunde en Engels en krijgen huiswerk vanuit hun school opgestuurd via de mobiele telefoon. Ook krijgen ze huiswerkbegeleiding via de telefoon. Zo hebben de kinderen toch een geregeld dagritme, waarin zij hun tijd nuttig besteden en kan Pachachaca het personeel gewoon doorbetalen. Ook zij kunnen hun inkomsten niet missen.

De kinderen uit de omringende gemeenschap kunnen helaas niet naar Pachachaca komen voor hun huiswerkbegeleiding, omdat zij de straat niet op mogen en ze hebben ook geen middelen om online lessen of huiswerkopdrachten te doen. Vanuit het gezinshuis is er telefonisch contact met de gezinnen en door het verzorgen van voedselpakketten is er toch ook het nodige persoonlijk contact. Als er ook geen geld is om telefonisch contact te onderhouden, zorgt Pachachaca wij voor beltegoed voor de gezinnen. Met de kinderen uit het gezinshuis is speelgoed en knutselmateriaal verzameld om cadeau te geven aan de kinderen. Deze spulletjes worden meegegeven met de voedselpakketten. Bovendien is er een roulerend bibliotheekje gecreëerd met boeken van Pachachaca die worden uitgeleend aan de kinderen. Als laatste zorgen wij ook voor andere materialen als dat nodig is, zoals een tafel om huiswerk aan te maken, pennen en papier. Spullen die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn, zeker nu niet.

Ambulante begeleiding en (women) empowerment
De sociaal werkers hebben zeer regelmatig telefonisch contact met alle gezinnen sinds de start van de lockdown. Zij helpen de gezinnen met hun vragen en onzekerheden en bieden waar nodig psychische ondersteuning. Omdat er veel signalen zijn rondom (toegenomen) huiselijk geweld, heeft Pachachaca een campagne opgezet voor slachtoffers hiervan. Zij hebben hen via Facebook en tekstberichtjes via de mobiele telefoon op de hoogte gebracht van hun rechten en de mogelijkheid om anoniem met Pachachaca contact op te nemen, ook als het gaat om buren of andere personen van wij zij verdenken dat er sprake is van huiselijk geweld. Op deze manier kan Pachachaca een vinger aan de pols houden en indien nodig de politie inschakelen.

Ayni
In de Andes wordt het belangrijke principe Ayni gehanteerd: het betekent wederkerigheid en is gebaseerd op het idee dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. In de praktijk betekent dit dat wij met de gezinnen samen werken op basis van gelijkwaardigheid: Pachachaca deelt wat zij kan delen met de gezinnen en deze gezinnen helpen op hun beurt Pachachaca door te werken in de moestuin of te helpen met het inpakken van de voedselpakketten.

Steun Pachachaca
Stichting Mano maakt zich ook vanuit Nederland hard voor Pachachaca en helpt waar zij kan met het zoeken naar nieuwe fondsen voor de Peruaanse projecten en het inzamelen van donatiegelden. Wilt u ook een bijdrage doen aan de activiteiten aan Peru? Dat kan via onze donatiepagina o.v.v. bijdrage voor Peru. Volg voor updates ook de Pachachaca Facebookpagina.