Oranje Fonds steunt TaalOnderonsjes en SamenDoorSamen

Oranje Fonds

Logo Oranje FondsHet Oranje Fonds heeft een bedrag van € 55.000 euro toegekend aan Stichting Hoedje van Papier. Dit bedrag zal worden besteed aan de projecten TaalOnderonsjes en SamenDoorSamen.

TaalOnderonsjes is een project gericht op het helpen van een grote groep laaggeletterden in Rotterdam die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreekt en daardoor wordt beperkt in het dagelijks leven. Deze doelgroep kan bij TaalOnderonsjes een laagdrempelige, praktische taalcursus volgen waarbij de nadruk ligt op eenvoud, persoonlijke aandacht en sociale ontmoeting. Tijdens de cursus worden deelnemers gemotiveerd om actief deel te nemen aan activiteiten in de buurt of als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Het project SamenDoorSamen houdt in dat 50 statushoudersgezinnen een jaar lang wekelijks aanvullende maatschappelijke 1 op 1 begeleiding ontvangen, nadat zij een eerste traject via VluchtelingenWerk hebben doorlopen. Daarnaast wordt er divers sociaal en cultureel aanbod georganiseerd, waarin het ontmoeten van elkaar, het kennis maken met elkaar en het aangaan van duurzame verbindingen centraal staan. Tot slot draagt het project ook bij aan het creëren van draagvlak in de wijken en de stad, o.a. door het onder de aandacht brengen van succesvolle en bijzondere verhalen van statushouders.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

TaalOndersonsjes Firmina en Ragheba