Samen gezond

Taal & Thema

Binnen deze projecten richten wij ons op taal- en conversatielessen gericht op gezondheid, financiële zelfredzaamheid en participatie.

Samen Gezond

Doel

Het verbeteren van taal- en gezondheidsvaardigheden van laaggeletterde Rotterdammers, zodat ze meer grip krijgen op hun gezondheid en leven.

Werkwijze

Deelnemers bouwen in groepsverband het vertrouwen op om Nederlands te spreken en leren over fysieke en psychische gezondheid en de gezondheidszorg. Het programma bestaat uit taallessen, lessen over mentale gezondheid, een beweegprogramma en actieve doorverwijzing.

Met Taal op Orde

Doel

Het opbouwen en vergroten van een sociaal netwerk, de Nederlandse taalvaardigheid verbeteren, kennis over financiën en administratie vergroten en deze op orde brengen, en een groter begrip van de Nederlandse regelgeving.

Werkwijze

Tijdens deze bijeenkomsten staan praktische, alledaagse onderwerpen centraal, in het kader van Nederlands praten in een veilige omgeving. Na afloop bekijken deelnemers samen met een vrijwillig budgetmaatje hun eigen situatie en werken ze aan verbetering.

De Opstap

Doel

Het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid en het inzichtelijk maken hoe en waar deelnemers na afloop van het traject verder kunnen werken aan het verbeteren van hun vaardigheden en het verwezenlijken van hun persoonlijke doelen.

Werkwijze

De combinatie van taallessen met daaraan parallel een coachingstraject. Deelnemers werken in groepsverband aan hun Nederlandse taalvaardigheid onder leiding van een NT2 docent en een taalvrijwilliger. Daarnaast krijgen zij een-op-een begeleiding van een coach die aandacht besteedt aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en met hen in kaart brengt waar en hoe zij hun eigen doelen kunnen verwezenlijken.

Lisette van Os, Zowel
Mano partner
Stichting Mano verzorgt prima trainingen op een laagdrempelige wijze, die aansluiten bij de vraagstukken van bewoners. Daarnaast is Stichting Mano sterk in het werven en opleiden van de juiste vrijwilliger op de juiste plek.

Contact

Wil je meer informatie of jezelf of iemand anders aanmelden voor een project?
Neem dan gerust contact met ons op:

taal@stichtingmano.nl

010 - 422 25 06