SamenOpgroeien

SamenOpgroeien is een stadsbreed plan om de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare Rotterdamse kinderen te vergroten. Zo kunnen ook zij zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die een bijdrage leveren aan de stad.

Een programma voor de jeugd

Kwetsbare situatie

Met SamenOpgroeien bereiken wij een diverse groep Rotterdamse kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar die zich in een kwetsbare situatie bevindt. Het gaat hierbij om statushouderkinderen, kinderen met een migrantenachtergrond, kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving en daardoor te maken hebben met of risico lopen op een taalachterstand en kinderen die opgroeien in armoede.

Activiteiten

Wij organiseren activiteiten gericht op het aanleren van vaardigheden, onderwijsondersteuning, talentontwikkeling en het vergroten van zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook zijn ouderbetrokkenheid en het pedagogisch klimaat thuis een belangrijke focus. Met kind en gezin brengen wij tijdens een intake in kaart welke behoefte aan ondersteuning de kinderen uit het gezin hebben.

Stap voor stap naar zelfredzaamheid

Middels deelname aan activiteiten wordt stap voor stap naar zelfredzaamheid toegewerkt. De activiteiten bestaan uit opvoedondersteuning door gezinsmaatjes, onderwijsondersteuning middels interactief voorlezen en bijleskoppels voor rekenen en taal, creatieve workshops voor kinderen, een workshop journalistiek en krant maken en een workshop techniek, trainingen weerbaarheid en zelfvertrouwen, training intercultureel opvoeden en EHBO voor ouders en diverse activiteiten op gebied van ontspanning, ontmoeting en horizonverbreding.

Tom van Doveren,
HET LAB Rotterdam

Mano partner
Wat me opviel was hun zelfstandigheid, de kwaliteit van hun Nederlands en bovenal, handig in een makerspace als de onze, hun belangstelling voor techniek. Met toestemming ontmantelden ze een radiobestuurbaar speelgoed vliegtuigje, repareerden het, en zetten het weer heel netjes in elkaar. We hebben hen voorgesteld eens na te denken wat ze nog meer willen gaan maken.

Contact

Wil je samenwerken of meer informatie?
Neem gerust contact op:

info@stichtingmano.nl

010-4222506