SamenDoorSamen

Dit programma ondersteunt statushouders in Rotterdam en vergroot de zelfredzaamheid en participatie naar eigen willen en kunnen. SamenDoorSamen kent vele verschillende trajecten en is voor iedere deelnemer een echte maatwerkreis op weg naar een zelfredzaam bestaan, waarbij gelijktijdig wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een stevig en gevarieerd sociaal netwerk. Hieronder kun je meer lezen over de verschillende trajecten.

SamenStarten

Doel

Het project SamenStarten wil statushouders die ofwel analfabeet zijn of zeer gering Nederlands spreken en zich hierdoor in een isolement bevinden, helpen met de taal en de eerste stappen naar participatie.

Werkwijze

Binnen het traject SamenStarten leggen deelnemers de basis om de Nederlandse taal te spreken, bouwen een sociaal netwerk op, maken zich vaardigheden eigen en leren de weg kennen in de stad. Zij denken na over een realistische toekomst in Rotterdam en nemen de eerste stappen om deze toekomst concreet te maken. Hierdoor bouwen zij een zinvol bestaan op en leveren ze een positieve bijdrage aan de stad Rotterdam.

SamenActief

Doel

Het op orde brengen van de basis: taalontwikkeling, praktische voorwaarden voor bestaanszekerheid en huisvesting, basisvaardigheden voor opleiding of werk en het ontwikkelen van een sociaal netwerk.

Werkwijze

Samen maken we een stappenplan met een intensief maatjestraject en een breed aanbod aan trainingen en cursussen. Denk aan Nederlandse conversatieles, workshops financiële administratie en digitale vaardigheden.

Daarnaast organiseren wij elke maand sociale activiteiten, met evenementen en creatieve en leerzame workshops voor ouders en kinderen.

SamenProgrammeren

Doel

Tijdens een Web Programming Bootcamp verschillende codeertalen leren om zo werk te maken van een kans op een goede baan in de IT.

Werkwijze

In samenwerking met Code Matrix Zone krijgen statushouders de kans om in een relatief kort tijdsbestek alles te leren wat nodig is voor een loopbaan in de IT. Tijdens vier modules die samen minder dan een half jaar in beslag nemen passeren belangrijke codeertalen de revue. Naast deze hard skills krijgen deelnemers ook de kans om te werken aan soft skills die vereist zijn om te kunnen slagen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook wordt werk gemaakt van een goede en duurzame band tussen de nieuwe programmeurs en toekomstige werkgevers en wordt aandacht besteed aan 'on the job coaching'.

SamenWerken

Doel

Daadwerkelijk aan de slag gaan en beginnen met het opbouwen van een netwerk.

Werkwijze

Stichting Mano heeft veel bedrijven en instellingen in Rotterdam aan dit project verbonden en brengt statushouders actief met hen in contact.

Daarnaast koppelen we studerende deelnemers aan een studiecoach, die meegaat naar open dagen, ondersteunt bij administratieve zaken en helpt studeren voor tentamens.

Deelnemers die klaar zijn om te werken koppelen we aan een werkcoach, een vrijwilliger die de relevante expertise heeft en het netwerk in de juiste branche. De coach helpt bij solliciteren, evalueren van sollicitatiegesprekken en opsporen van nieuwe werkkansen. Ook geeft de coach begeleiding op het werk en onderhoudt zo nodig contact met de werkgever.

Samen aan de Slag

Doel

Beschikken over de kennis en vaardigheden om uit te stromen naar een werkplek, een passende opleiding, een stage of vrijwilligerswerk met uitzicht op betaald werk.

Werkwijze

Deelnemers maken een individueel en realistisch toekomstplan. Ze ontwikkelen soft en hard skills met behulp van diverse meerdaagse workshops en trainingen.

Ervaringsdeskundigheid

Doel

Rolmodellen worden opgeleid tot onze collega's in sociaal maatschappelijk werk. Met hun ervaring gecombineerd met de kennis van de opleiding zijn zij als geen ander in staat nieuwe Rotterdammers wegwijs te maken in hun nieuwe leven.

Werkwijze

Deelnemers krijgen tijdens twintig bijeenkomst alle kennis en tools die van pas komen bij social werk. Zij leren de sociale kaart Rotterdam kennen en gaan aan de slag met asielrecht, nieuwe inburgering en het integratiebeleid van Rotterdam. Ook wordt geoefend met gesprekstechnieken en feedback geven en ontvangen. De deelnemers leren alles over ervaringsdeskundigheid en hoe het eigen ervaringsverhaal ingezet kan worden in de maatschappij. Ook zijn er bijeenkomsten over psychosociale problematiek, discriminatie, racisme en stress in gezinnen.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door:


Samenwerkingspartner over deelnemer
Wat is R. toch een leuke kandidaat! Heb je nog meer van deze toppers stuur ze aub door!! Hij is heel bescheiden en is met discipline opgegroeid, merk ik. Echt een fijn persoon om een gesprek mee aan te gaan. Dit zijn echt diamantjes 🙂 Dank voor het doorsturen van deze kandidaat!”


Werkgever over deelnemer
H. doet het supergoed! Wij moeten hem echt wegsturen als hij ziek is, zo gemotiveerd is hij. Binnenkort zijn de gesprekken met werkgevers en wij gaan er helemaal vanuit dat dit gaat slagen.


Samenwerkingspartner over onze hulp
Nou, ik ben heel blij dat jullie zo’n goed gesprek konden hebben en dit traject met hem opstartten! Ik ben al zo lang bezig andere hulpverleners bij zijn situatie te betrekken en het loopt steeds op niets uit. Heel fijn om nu te weten dat D. hem gaat helpen, en dat jij nu ook een beeld van hem hebt.

Contact

Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor een traject?
Of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op:

info@stichtingmano.nl

010 - 422 25 06