Ons werk

Samen ontwikkelen

SamenDoorSamen

Middels integrale ondersteuning dragen wij bij aan een verbeterde zelfredzaamheid en participatie van Rotterdamse statushouders in de stad, met als hoofdthema’s taal, sociaal netwerk en passende opleiding en/of werk.

VoorleesExpress Rotterdam

Middels taalondersteuning door getrainde vrijwilligers aan kinderen van 2 tot en met 8 jaar die te maken hebben met of risico lopen op een taalachterstand, dragen wij bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid in de stad.

Taal & Thema

Middels laagdrempelige taalcursussen gericht op praktische thema’s, zoals gezondheid, financiële zelfredzaamheid en opvoeding, dragen wij bij aan een verhoogde taalvaardigheid en participatie van diverse kwetsbare doelgroepen.

Projecten in samenwerking

Met diverse partners, zoals Het Vergeten Kind, SWK Groep, Indigo en Pameijer, ontwikkelen en realiseren wij projecten waarmee wij bijdragen aan een verhoogde participatie en zelfredzaamheid van diverse kwetsbare doelgroepen.

Pachachaca

Wij bieden ondersteuning aan onze Peruaanse zusterorganisatie die met een gezinshuis, educatief gemeenschapshuis, ambulante hulpverlening en een project gericht op vrouwenempowerment werken aan integrale gemeenschapsontwikkeling.

Diensten

Wij bieden projectondersteuning op financieel, organisatorisch en inhoudelijk vlak en helpen bij fondsenwerving voor diverse organisaties binnen het sociaal-maatschappelijk domein in binnen- en buitenland.

Maja Becanovic, FondsDBL
Mano mede-financier
Stichting Mano zet innovatieve en leerzame projecten op die een verschil maken. Ze zijn goed in staat om verschillende doelgroepen te bereiken, te inspireren en weer in hun kracht te zetten.