Ons werk

Samen ontwikkelen

SamenDoorSamen

Middels trainingen, opleidingsprogramma’s, toeleiding naar werk en organisatie van evenementen dragen wij bij aan een verbeterde positie van Rotterdamse statushouders in de stad. Daarbij besteden wij aandacht aan taal, sociaal netwerk, passende opleiding en/of werk en inzet van ambassadeurs.

VoorleesExpress Rotterdam

Middels de organisatie van taalondersteunende activiteiten door getrainde vrijwilligers aan kinderen van 2 tot en met 8 jaar die te maken hebben met of risico lopen op een taalachterstand, dragen wij bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid in de stad.

Taal & Thema

Middels laagdrempelige taalcursussen gericht op praktische thema’s, zoals gezondheid, financiële zelfredzaamheid en opvoeding, dragen wij bij aan een verhoogde taalvaardigheid en de activering van diverse doelgroepen voor wie actieve deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.

Projecten in samenwerking

Met diverse partners, zoals Het Vergeten Kind, Indigo, Pameijer en SWK Groep/Buurtwerk, realiseren wij projecten waarmee wij bijdragen aan verbeterde vaardigheden, empowerment en activering van individuen en groepen voor wie actieve deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.

Pachachaca

Wij bieden ondersteuning aan onze Peruaanse zusterorganisatie die met een gezinshuis, educatief gemeenschapshuis, ambulante hulpverlening en een project gericht op vrouwenempowerment werkt aan integrale gemeenschapsontwikkeling.

Trainingen en Advies

Wij bieden verschillende trainingen en projectmatige ondersteuning op financieel, organisatorisch en inhoudelijk vlak en helpen bij fondsenwerving voor diverse organisaties binnen het sociaal-maatschappelijk domein in binnen- en buitenland.

Maja Becanovic, FondsDBL
Mano mede-financier
Stichting Mano zet innovatieve en leerzame projecten op die een verschil maken. Ze zijn goed in staat om verschillende doelgroepen te bereiken, te inspireren en weer in hun kracht te zetten.