Ons werk

Samen ontwikkelen

SamenDoorSamen

Middels trainingen, opleidingsprogramma’s, toeleiding naar werk en organisatie van evenementen dragen wij bij aan een verbeterde positie van Rotterdamse statushouders in de stad. Daarbij besteden wij aandacht aan taal, sociaal netwerk, passende opleiding en/of werk en inzet van ambassadeurs.

Rotterdamse noodopvang

In opdracht van Gemeente Rotterdam verzorgen wij in nauwe samenwerking met verschillende partners dagactiviteiten en mentale ondersteuning voor statushouders en vluchtelingen op verschillende noodopvanglocaties verspreid over de stad. We zetten hierbij onze binnen SamenDoorSamen opgedane expertise in binnen de Rotterdamse noodopvang.

Samen Sterk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Door het verschrikkelijke oorlogsgeweld in Oekraïne worden sinds maart 2022 in Rotterdam ook vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Vanaf het allereerste uur zijn wij hierbij betrokken geweest. Zo hebben wij het programma ‘Samen Sterk voor vluchtelingen uit Oekraïne’ ontwikkeld.

Taal & thema

Middels laagdrempelige taalcursussen gericht op praktische thema’s, zoals gezondheid, financiële zelfredzaamheid en opvoeding, dragen wij bij aan een verhoogde taalvaardigheid en de activering van diverse doelgroepen voor wie actieve deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.

Trainingen, samenwerking en kennisdeling

Wij bieden verschillende trainingen en projectmatige ondersteuning op inhoudelijk vlak en verzorgen deze in opdracht. Graag delen wij onze zorgvuldig opgebouwde kennis en expertise met andere partijen binnen het sociale domein of met samenwerkingspartners of andere geïnteresseerden.

Pachachaca

Wij bieden ondersteuning aan onze Peruaanse zusterorganisatie die met een gezinshuis, educatief gemeenschapshuis, ambulante hulpverlening en een project gericht op vrouwenempowerment werkt aan integrale gemeenschapsontwikkeling.

Maja Becanovic, FondsDBL
Mano mede-financier
Stichting Mano zet innovatieve en leerzame projecten op die een verschil maken. Ze zijn goed in staat om verschillende doelgroepen te bereiken, te inspireren en weer in hun kracht te zetten.