Het kabinet kondigde op 23 en 31 maart aanvullende maatregelen aan in de aanpak van het nieuwe coronavirus. Veel mensen zitten met vragen. Wat mag nog wel en wat mag niet? Hieronder zetten we alle corona-maatregelen op een rij, ook in het Turks, Engels, Arabisch, Dagri, Spaans, Russisch en Urdu.

– Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kan werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Buiten wandelen kan voor eventjes, maar beperk dit zoveel mogelijk en doe dit niet in een groep, ga bij voorkeur alleen of maximaal met 2 personen. Voor gezinnen met kinderen geldt een uitzondering. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en voorkom sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan altijd afstand tot elkaar. 

– Als je kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen die in hetzelfde huis woont, thuisblijven. Deze regel geldt niet voor mensen die een onmisbaar beroep hebben (bijvoorbeeld de zorg, supermarkten, openbaar vervoer en vuilnismannen), behalve als zij zelf ziek worden.

– Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

– Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld door een deurbeleid.

– Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in beroepen waar je elkaar moet aanraken op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 28 april dat zij helaas niet meer in dit beroep mogen werken. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen. 

– Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar het vormen van groepen verboden is. Bijvoorbeeld parken, stranden of wijken. Groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, kunnen hiervoor een hoge boete krijgen. Personen die in hetzelfde huis wonen, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.

– De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen controleren. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening (boete) makkelijker en sneller te straffen. Burgemeesters kunnen specifieke plekken sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook hier boetes worden gegeven. 

– Eerdere genoemde maatregelen blijven ook bestaan.

– Nogmaals de dringende oproep om ouderen en kwetsbare mensen te beschermen. Iedereen ouder dan 70 en mensen met onderliggend lijden zijn extra kwetsbaar als hij/zij COVID-19 krijgt. Beperk om die reden het fysieke contact met deze groepen en ga zeker niet op bezoek als je klachten, zoals hoesten, verkoudheid en/of koorts hebt. Vind alternatieve wegen om met hen in contact te blijven, zoals bellen met de telefoon of via online video-programma’s.

Turks:

– Mümkün olduğu sürece evde kalın. Dışarı sadece evde çalışmak mümkün olmadığında, alışveriş ihtiyacınızı gidermek, veya zor durumda olan birine bakmak için çıkın. Bir süre dışarıda yürüyebilirsiniz, fakat bunu mümkün olduğunca sınırlayın ve bunu bir grupta yapmayın, tercihen tek başına veya en fazla 2 kişiyle yapın. Çocuklu aileler için bir istisna geçerlidir. Daima diğerlerinden (en az 1,5 metre) uzak durun ve sosyal etkinliklerden ve insan gruplarından kaçının. Ayrıca evde: en fazla üç kişi ziyaret edin ve her zaman birbirinizden uzak durun.

– Öksürük, öksürük ve / veya soğuk algınlığınız varsa: evde kalın. Ayrıca ateş alırsanız, aynı evde yaşayan herkes evde kalmalıdır. Bu kural mecburi bir mesleği olan insanlar (örneğin, bakım, süpermarketler, toplu taşıma ve çöp toplayıcıları) için geçerli değildir.

– Tüm toplantılar 1 Haziran’a kadar (1 Nisan yerine) 100’den az kişiyle bile yasaklanmıştır. Cenaze törenleri ve kilise düğünleri için istisna vardır ve daha sonra daha fazla bilgi verilecektir.

– Dükkanlar ve toplu taşıma araçları, örneğin bir kapı politikası yoluyla, insanların mesafelerini korumalarını sağlayacak önlemler almakla yükümlüdür.

– 28 Nisan’a kadar dış bakım alanında birbirine dokunmanız gereken mesleklerde kuaförler, güzellik uzmanları ve diğerlerinin maalesef bu meslekte çalışmasına izin verilmiyor. Örneğin fizyoterapistler için görüntülü görüşme yoluyla mümkün olduğunca çok çalışın.

– Belediye başkanları grup oluşumunun yasak olduğu alanları belirleyebilirler. Örneğin, parklar, plajlar veya mahalleler. Bir buçuk metre tutmayan 3’ten fazla veya daha fazla grup bunun için cezalandırılabilir. Aynı evde yaşayan, örneğin aileler ve çocuklar dahil değildir.

– Hükümet ayrıca mevcut önlemlerini daha iyi izleyebilmek istiyor. Bu nedenle belediye başkanlarına acil bir emirle (para cezası) daha kolay ve hızlı bir şekilde cezalandırma fırsatı verilir. Belediye başkanları parklar, plajlar ve kamp alanları gibi belirli yerleri kapatabilirler. Burada para cezaları da verilebilir.

– Daha önce bahsedilen önlemler de geçerlidir.

– Bir kez daha yaşlıları ve hassas insanları korumak için acil çağrı. 70 yaşından büyük herkes COVID-19 alırsa ekstra savunmasızdır. Bu nedenle, bu gruplarla fiziksel teması sınırlandırın ve öksürük, soğuk algınlığı ve / veya ateş gibi şikayetleriniz varsa ziyaret etmeyin. Telefonla arama veya çevrimiçi video programlarını kullanma gibi onlarla iletişim kurmanın alternatif yollarını bulun.

Engels:

– Stay at home as much as possible. Go outside for work only when you cannot work at home, or to get groceries, or to take care of others. You can walk outside for a short while, but limit this as much as possible and do not do this in a group; preferably go alone or with a maximum of one other person (2 total). An exception applies to families with children. Always keep distance from others (at least 1.5 meters) and avoid social activities and groups of people. Also at home: a maximum of three people can come to visit, and always keep a distance of 1.5 meters from each other.
– If you have a cough, the sniffles or a cold: stay at home. And if you develop a fever, everyone who lives in the same house with you must stay at home until all symptoms are gone. This rule does not apply to people who have an indispensable occupation (for example those who work as caregivers, or in supermarkets, public transport and garbage collection), except if they themselves become ill.

– All meetings are prohibited until June 1, even with less than 100 people. There is an exception for funerals and church weddings, about which more information will be provided later.
– Shops and public transport are required to take measures to ensure that people keep their distance, for example through a restrictive door policy.
– Until April 28, hairdressers, beauticians and others in such professions which involve physical contact are not allowed to practice their profession. For physiotherapists should work as much as possible via video calling.
– Mayors may designate areas where the formation of groups is prohibited. For example, parks, beaches or neighbourhoods. Groups of 3 or more that do not keep a meter and a half away can be fined for this. Persons living in the same house, such as families, and children are exempted from this rule.
– The government also wants to be able to better monitor the existing measures. That is why mayors, by means of an emergency order, have been given the opportunity to arrest or hand out fines more easily and quickly. Mayors can close specific places, such as parks, beaches, and campgrounds. Fines can also be imposed here.
– Previously mentioned measures also remain in effect.
– Once again, this is an urgent appeal to protect the elderly and vulnerable people. Everyone older than 70, as well as people with underlying illness, are extra vulnerable for COVID-19. For this reason, limit the physical contact with these groups and absolutely do not visit if you have any symptoms such as coughing, colds or fever. Find alternative ways to keep in touch with them, such as calling by phone or using online video programs.

Arabisch:

التدابير والقواعد الجديدة التي اتخذتها الحكومة الهولندية للحد من انتشار فيروس كورونا

ابق في منزلك قدر الإمكان.
بإمكانك الخروج من منزلك في الحالات التالية: الذهاب الى العمل في حال عدم استطاعتك اداء عملك في المنزل؛ الذهاب للتسوق وشراء الاحتياجات من البقالة؛ او اذا اردت الذهاب للاعتناء بشخص اخر .

بإمكانك ان تتمشى في الخارج ولكن بشرط ان تمشي بمفردك وليس على شكل مجموعة .

احتفظ دائما بمسافة 1,5 م عن أي شخص آخر و تجنب الانشطة الاجتماعية و التجمعات البشرية.

وبما يخص الزيارات المنزلية، يسمح بالزيارة على أن لا يتجاوز عدد الزوار الثلاثة زوار وأن يحتفظ الجميع بمسافة بُعد كافية.

ابق في المنزل في الحالات التالية؛ اذا كان لديك سعال، كحة، او نزلة برد. وفي حالة ترافقت تلك الأعراض بارتفاع الحرارة أيضا، عندها يجب على جميع سكان المنزل البقاء في البيت.

هذه القاعدة الاخيرة لا تنطبق على الناس الذين يعملون في مهن لا يمكن الاستغناء عنها مثل العمل في الرعاية الصحية، السوبرماركت، المواصلات العامة و جمع القمامة. الا اذا مرضوا هم انفسهم، عندها عليهم ان يلتزموا البيت فورا.

كل الاجتماعات ممنوعة حتى تاريخ 1 حزيران/يونيو ( الشهر السادس) بدلا من 6 نيسان/أبريل، حتى لو كان الاجتماع أقل من 100 شخص .ولكن هناك استثناءات مثل حفلات الزفاف الكنسية، مراسم الجنازة حيث سيتم تقديم المزيد من المعلومات حول كيفية التعامل مع هذه الحالات لاحقا.

يتوجب على المتاجر ووسائل النقل العام اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بقاء الناس على مسافة. سياسة تقييد الدخول عن طريق الباب على سبيل المثال.

بالنسبة للحلاقين وأخصائيين العناية بالبشرة والمهن الأُخرى التي تتطلب لمس الاخرين والعناية بمظهرهم، لا يسمح لهم للأسف بمزاولة العمل حتى تاريخ 28 نيسان/أبريل.

             اما بالنسبة لأخصائيين العلاج الطبيعي والفيزيائي فمن                الأفضل العمل قدر الإمكان عن طريق مكالمات الفيديو.

يمكن لعمدة البلدية أن يحدد المناطق التي يمنع التجمع فيها؛ على سبيل المثال:

الحدائق؛ الشواطئ أو الساحات.

كما يمكن فرض غرامة مالية على الأشخاص الذين يتجمعون في مجموعة من أكثر من 3 أشخاص ولا يتلزمون بمسافة متر ونصف فيما بينهم.

يستثنى من هذا القرار الاشخاص الذين يسكنون في نفس المنزل كالعائلات و الأطفال.

تريد الحكومة أن تعمل على مراقبة هذه التدابير والقواعد بشكل أفضل لذلك تم اعطاء الصلاحيات والتسهيلات للمسؤولين عن البلديات لفرض الغرامات بشكل فوري مما يسهل ويسرع تنفيذ الإجراء العقابي.

يمكن لرؤساء البلديات إغلاق أماكن محددة، مثل المنتزهات والشواطئ وأماكن التخييم.

كما يمكن أيضا فرض الغرامات على ما ذُكر.

تبقى القواعد الواردة أعلاه سارية المفعول ومعمول بها. –

نداء عاجل مرة أخرى لحماية المسنين والضعفاء. –

كل شخص يزيد عمره عن 70 عامًا والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، تزداد احتمالية تعرّضهم للخطر في حال إصابتهم بفيروس كورونا COVID-19. لذا، قم بتحديد الاتصال الجسدي بهذه المجموعات ولا تقم بزيارتهم إذا كانت لديك شكاوى مثل السعال ونزلات البرد و/أو الحمى. ابحث عن طرق بديلة للبقاء على اتصال معهم، مثل الاتصال عبر الهاتف أو استخدام برامج الفيديو عبر الإنترنت

Dagri:

قابل توجه!
از همه خواهش ميگردد تا حد امكان در خانه بمانيد وبيرون نرويد.
تنها در صورتي ميتوانيد بيرون رويد كه كار خويش را در خانه نتوانيد انجام دهيدو يا براي خريداري و يا كسي را كمك نماييد.
– قدم زدن در بيرون فقط لحظه اي اما بسيار كوتاه و به طور انفرادي نه به طور دسته جمعي صورت گيرد .بهتر است ١ يا ٢ نفر . براي خانواده هايي كه طفل دار اند اين امر مستثني است.
– هميشه از ديگران يك ونيم متر (١،٥متر)فاصله را نگهداريد و از فعاليت هاي اجتماعي و گروپي هم در خانه و هم در بيرون از خانه خودداري نماييد. به طور كل  تا سه نفر ميتوانند باهم ملاقات كنند در صورتيكه فاصله يك ونيم متر را از همديگر مراعات نمايند.
– اگر سرفه، سرما خورده گي داريد بهتر است خانه بمانيد و اگر تب داريد ازهمين لحظه همه افرادي كه در خانه با شما اند بايد در خانه بمانند، اما اين مقررات براي كساني كه وظايف بسيار مهم دارند قابل تطبيق نيست. به طور مثال كارمندان صحي، سوپرماركيت ها،و ترانسپورت عمومي و كساني كه عمله شهرداري اند ويا آشقال ها را دور ميكنند مگر اينكه آنها خود شان بيمار شده باشند.
– تمام جلسات و ميتنگ ها و نشست هاي جمعي  هم چنان كمتر از ١٠٠ نفر تا ١ جون ( به عوض ٦ اپريل)  ممنوع است
– براي مراسم بخاك سپاري و تدفين جنازه و عروسي ها در كليسا ها بعضي استثنائات  وجود دارد كه در مورد بعداً معلومات ارائه خواهد شد.
– مغازه ها و ترانسپورت عمومي مكلف اند تا تدابير لازم را بخاطر نگهداري فاصله بين انسان در نظر گيرند به طور مثال براي استفاده از در ها.
– براي سلماني ها، آرايشگاه ها و متخصصين صفايي و وظايفي كه تماس جسمي و مستقيم با انسان را ممكن ميسازد تا ٦ اپريل اين بخش ها متأسفانه نميتوانند كار شانرا انجام دهند.
– فيزيوتراپ ها ميتوانند از طريق اقدامات تصويري كار شانرا پيش ببرند.
– شهر داري ها ميتوانند جاهايي را كه براي گشت و گذار دسته جمعي ممنوع است مشخص سازند به طور مثال پاركها،استرند ها ونواحي .
– جريمه بلندي به گروپ هاي دسته جمعي  سه نفري ويا بيشتر ازآن اگر فاصله يك ونيم متر را مراعات ننمايند داده خواهد شد. انسانهايي كه در عين خانه زنده گي دارند مثل خانواده ها و اطفال ازين امر مستثني اند.
– تدابير موجود را دولت ميتواند به طور جدي كنترول نمايد وشهر داري ها اين امكانات را در اختيار دارند تا جريمه هاي عاجل و اضطراري را ايجاد و متخلفين از مقررات را به طور آسان وبه زودي در جايش جريمه نمايند. وشهر داري ها ميتوانند بعضي  جا ها را كه تجمع گروپي و دسته جمعي را باعث ميگردد پارك  ها، استرند ها و كمپنگ ها را مناطق ممنوع اعلان كند و متخلفين را ميتوانند جريمه كنند.
– تدابير قبلي همه مرعي الاجرا اند.
– يكبار ديگر از همه تقاضاي جدي به عمل ميآيد تا كهن سالان و انسان هايي كه بسيار در مقابل مريضي انعطاف پدير و حساس اند بايد حفاظت شوند.
– همه آنهايي سن بالا از ٧٠ را دارند و آنهايي از مريضي ها رنج ميكشند زياد تر انعطاف پذير و حساس اند اگر آنها را ويروس كويد- ١٩ بگيرند. به همين خاطر ارتباط با چنين افراد را بايد به حد اقل رساند. والبته براي بازديد وملاقات با ايشان اگر شما شكاياتي از ناحيه سرفه، سرماخورده گي  و يا تب داريد بايد راه عوضي ملاقات را جستجو نماييد تا با ايشان رابطه بر قرار نماييد. مثلاً از طريق برقراري تماس هاي تيلفوني، تمام هاي ويديويي به طور آنلاين ميتوان استفاده برد.

Spaans:

¡Quédese en casa lo más posible! Solo salga de casa para ir al trabajo (en caso de no poder trabajar desde su domicilio) para hacer compras de primera necesidad o para cuidarse de otras personas. 

Se puede ir afuera a pasear, aunque solo por unos instantes y, por favor, trate de limitarlo. No se puede ir de paseo en grupos de más de dos personas y es preferible que se haga solo. Hay una excepción para familias con hijos, ellos sí pueden salir juntos.

Mantenga siempre la distancia con los demás a un mínimo de 1.5 metros y evite actividades sociales y grupos de personas. Dentro de su casa no se pueden recibir visitas de 3 personas y siempre se debe mantener la distancia.

En caso de que esté tosiendo o se encuentre resfriado quédese en casa. Sí además de la tos y el resfrió, tiene fiebre, entonces todos los que viven en la misma casa deben quedarse allí. Esta regla no vale para personas que tienen un trabajo indispensable; por ejemplo: en Salud Pública, supermercados, transporte público y recolectores de basura. Excepto se dé el caso de que estos trabajadores estén enfermos.

Las reuniones y asambleas están prohibidas hasta el 1ro de Junio, también las reuniones con menos de 100 personas. Para entierros y matrimonios en la iglesia hay una excepción. En breve, se dará más información sobre este asunto.

Las tiendas y el transporte público estarán obligados a tomar medidas preventivas para asegurar la distancia entre persona; por ejemplo: una política de entrada.

Las peluquerías, salones de belleza y otros lugares donde el trabajo incluye acercamiento físico no podrán atender hasta el 28 abril. Los fisioterapeutas tienen la recomendación de trabajar lo más posible con video-llamadas.

Las municipalidades tienen el derecho a definir ciertas áreas donde será prohibido juntarse en grupos; por ejemplo: parques, playas o barrios. Aquellos grupos de más de 3 personas que no mantengan la distancia de 1,5 metros podrían recibir multas altas. Hay una excepción en la cantidad de personas que pueden juntarse que se aplica a aquellos que viven en la misma casa: como familias con niños.

Para poder implementar estas reglas, las municipalidades tendrán el derecho de implementar nuevas reglas con sus respectivas multas para el caso de quienes no las cumplan. Tendrán también la posibilidad de cerrar lugares específicos como parques, playas y sitios de campamento. En estos sitios las multas también se aplicarán.

Les rogamos explícitamente proteger a nuestros ciudadanos ancianos y a todos aquellos que estén en situación de vulnerabilidad. Cualquier persona de más de 70 años con otras enfermedades es mucho más vulnerable para infectarse con COVID-19. Hay que limitar hasta un mínimo el contacto físico con ellos y definitivamente no visitarlos cuando uno tiene tos, está resfriado o con fiebre. Trate de buscar medios alternativos para estar en contacto con ellos como llamar por teléfono o hacer uso de video llamadas.

Se mantiene también cualquier reglamento anterior publicado por el Gobierno o municipalidades.

Russisch:

Новые меры с связи с вирусом Корона – действительны с 23 марта

– Оставайтесь дома как можно больше. Разрешается выйти из дома на работу только, когда вы не можете работать из дома, за продуктами, или  если вы должны заботиться о других. Гулять на улице разрешается на некоторое время, но ограничить это надо как можно больше. В группах гулять не разрешается, желательно гулять одному или максимум с двумя людьми. Для семей с детьми есть исключение. Всегда держите дистанцию от других (не менее 1,5 метров) и избегайте общественных мероприятий и групп людей. Также дома: Посещение допускается до трех человек и всегда держать расстояние друг от друга.

– Если вы кашляете и/или простудились: оставайтесь дома. Если у вас также появляется лихорадка, каждому, кто живет в том же доме придется остаться дома с этого момента. Это правило не распространяется на людей, имеющих незаменимую профессию (например, люди которые работают в медицине, супермаркеты, общественный транспорт и сборщики мусора),исключением, если они сами заболеют.

– Все собрания до 1 июня (вместо 1 апреля) запрещены, в том числе собрания с менее чем 100 человек. Похороны и церковные свадьбы подлежат исключению, об этом более подробная информация будет доступна ниже.

– Магазины и общественный транспорт обязаны принимать меры для обеспечения того, чтобы люди держали дистанцию друг от друга, например, через меры предосторожности у входа.

– Парикмахерам, косметологам и людям из других профессий, которые исходя из своей профессии должны прикоснуться друг к другу в области внешнего ухода, к сожалению, больше не разрешается работать в этой профессии до 28 апреля. Например, физиотерапевтам рекомендуется: работать как можно больше через видеозвонки.

– Мэры городов могут указать на области, где группировки будут запрещены. Например, парки, пляжи или кварталы. Группы лиц из трёх или более человек, которые не держат полтора метра дистанцию, могут быть оштрафованы за это. Люди, которые живут в одном доме, например, семьи, и дети исключены от этого правила.

– Правительство также хочет лучше контролировать существующие меры . Именно поэтому мэрам предоставляется возможность легче и быстрее оштрафовать людей с помощью чрезвычайного положения (штрафа). Мэры могут закрыть конкретные места, такие как парки, пляжи и кемпинги. Штрафы также могут быть выписаны здесь.

– Еще раз, срочный призыв к защите пожилых и людей в зоне риска. Любой человек старше 70 лет и те, кто имеет хронические заболевания, особенно уязвимы, если они заразятся COVID-19. По этой причине, ограничить физический контакт с этими группами людей и не посещать их, если у вас есть такие симптомы, как кашель, простуда и/или лихорадка. Найдите альтернативные способы оставаться на связи с ними, такие как: телефонные звонки или онлайн видеозвонки.

– Вышеупомянутые меры остаются в силе.

Urdu:

زیادہ سے زیادہ گھر میں قیام کریں۔ کام کے لئے صرف اس وقت باہر جائیں جب آپ گھر پر کام نہیں کرسکتے ، یا گروسری حاصل کرنے کے لے ، یا دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کے لے.۔ آپ تھوڑی دیر کے لئے باہر چل سکتے ہیں ، لیکن اسے زیادہ سے زیادہ حد تک محدود رکھیں اور گروپ میں ایسا نہ کریں۔ ترجیحا تنہا یا زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے شخص (2 کل) کے ساتھ چلے جائیں۔ رعایت بچوں کے ساتھ کنبوں پر لاگو ہوتی ہے۔ دوسروں سے ہمیشہ فاصلہ رکھیں (کم از کم 1.5 میٹر) اور سماجی سرگرمیوں اور لوگوں کے گروہوں سے پرہیز کریں۔ گھر پر بھی: زیادہ سے زیادہ تین افراد ملنے آسکتے ہیں ، اور ہمیشہ ایک دوسرے سے 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانسی یا نزلہ ہو تو: گھر میں ہی رہیں۔ اور اگر آپ کو بخار ہوجاتا ہے تو ، ہر ایک جو آپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہے اس وقت تک گھر میں ہی رہنا چاہئے جب تک کہ علامات ختم نہ ہوں۔ یہ قاعدہ ان لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے جن کے پاس ناگزیر قبضہ ہوتا ہے (مثال کے طور پر وہ لوگ جو نگہداشت کرنے والے کے طور پر کام کرتے ہیں ، یا سپر مارکیٹوں ، پبلک ٹرانسپورٹ اور کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں) ، سوائے اگر وہ خود بیمار ہوجائیں۔ – 100 سے کم افراد کے باوجود ، تمام جلسوں پر یکم جون (6 اپریل کے بجائے) تک ممنوع ہے۔ جنازوں اور چرچوں کی شادیوں میں ایک استثناء ہے ، جس کے بارے میں بعد میں مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔ – دکانوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کو یہ یقینی بنانے کے لئے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے فاصلہ برقرار رکھیں ، مثال کے طور پر ایک پابندی والی دروازے کی پالیسی کے ذریعے۔ 28 اپریل تک ، بالوں تک، خوبصورتی دانو)ہیئر ڈریسر( اور ایسے پیشوں میں شامل دیگر افراد جن میں جسمانی رابطہ ہوتا ہے ، کو اپنے پیشے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فزیوتھیراپسٹوں کو ویڈیو کالنگ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہئے۔ – میئر) رئیس بلدیه ( ان علاقوں کو نامزد کرسکتے ہیں جہاں گروپوں کی تشکیل ممنوع ہے۔ مثال کے طور پر ، پارکس ، ساحل یا محلے۔ 3 یا اس سے زیادہ گروپوں کو جو ایک میٹر اور ڈیڑھ میٹر نہیں رکھتے ہیں ، اس کے لئے جرمانہ عائد کیا جاسکتا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد ، جیسے خاندان ، اور بچوں کو اس اصول سے مستثنیٰ ہے۔ – حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ موجودہ اقدامات کی بہتر نگرانی کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہنگامی آرڈر کے ذریعہ میئروں کو زیادہ آسانی سے اور جلدی سے جرمانے کی گرفتاری یا حوالہ کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ میئر مخصوص جگہیں ، جیسے پارکس ، بیچ اور کیمپ گراؤنڈ بند کرسکتے ہیں۔ یہاں بھی جرمانے عائد کیے جاسکتے ہیں۔ – پہلے ذکر کردہ اقدامات بھی عمل میں ہیں۔ – ایک بار پھر ، یہ بوڑھوں اور کمزور لوگوں کی حفاظت کے لئے فوری اپیل ہے۔ 70 سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد ، اور ساتھ ہی بنیادی بیماری والے افراد ، کوویڈ 19 میں اضافی خطرے دوچار ہیں۔ اس وجہ سے ، ان گروہوں کے ساتھ جسمانی رابطے کو محدود کریں اور اگر آپ کو کھانسی ، نزلہ یا بخار جیسی علامات ہیں تو قطعی طور پر تشریف نہ لائیں۔ ان سے رابطہ رکھنے کے متبادل طریقے تلاش کریں ، جیسے فون پر کال کرنا یا آن لائن ویڈیو پروگراموں کا استعمال کرنا۔