Nieuw taalproject: De Opstap

Doe mee aan ons nieuwe taalproject De Opstap!

Dit jaar starten we met het nieuwe taalproject De Opstap. Door onze jarenlange ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van taaltrajecten weten we goed waar mensen tegenaan lopen op het gebied van taal en waar we nog een steuntje in de rug kunnen bieden. We hebben gemerkt dat er behoefte is aan een goede basiscursus taal, waarbij deelnemers worden voorbereid op de stap naar vervolgtrajecten.

Voor een grote groep Rotterdammers is deze stap nog groot. Zij weten de weg naar taalaanbod niet te vinden en weten niet goed welke trajecten het beste bij hen passen. Ze leven sociaal geïsoleerd of hebben nog niet eerder aan groepsactiviteiten deelgenomen. Het doel van De Opstap is dan ook dat deelnemers een eerste stap zetten om hun angst te verliezen, meer zelfvertrouwen opbouwen en hun vaardigheden verbeteren. Zij worden geactiveerd en bouwen een sociaal netwerk op. Tegelijkertijd wordt samen met de deelnemers bepaald welke doelen zij hebben en hoe en waar zij na afloop van het traject verder kunnen werken aan het verbeteren van hun vaardigheden.

Dit doen wij aan de hand van klassikale groepslessen, gecombineerd met een individueel coachingstraject per deelnemer. In totaal duurt de cursus 16 weken, waarbij deelnemers 2,5 uur taalles per week hebben en hun coach 4 keer zien. De Opstap is voor mensen met taalniveau A1. Iemand met dit taalniveau begrijpt woorden of namen die vertrouwd zijn en heel eenvoudige korte zinnen. Mensen uit heel Rotterdam zijn welkom om deel te nemen. We willen in april/mei starten met de eerste groepen. Ken je iemand die graag aan deze gratis cursus zou willen deelnemen? Stuur dan een mailtje naar taal@stichtingmano.nl of bel naar 010-4222506.