Nieuw project SamenDoorSamen van start

SAMENDOORSAMEN-logo (002)Met het logo vers van de pers en de eerste netwerkbijeenkomst achter ons, heeft SamenDoorSamen een daverende start gemaakt! Op 14 maart waren we uitgenodigd om ons nieuwe project te introduceren bij een werkbijeenkomst van VluchtelingenWerk en de Gemeente Rotterdam en daaruit bleek nogmaals de overtuigende behoefte om ons samen sterk te maken voor vluchtelingen en statushouders in Rotterdam. Stichting Hoedje van Papier draagt hieraan bij met het project SamenDoorSamen waarin statushouders begeleid worden om hen optimaal te laten integreren en participeren in de Rotterdamse samenleving. Hiervoor richten we ons op 4 pijlers, te weten:

– aanvullende maatschappelijke begeleiding;
– ondersteuning bij educatie en arbeidsparticipatie;
– sociaal en cultureel aanbod;
– dialoog en ontmoeting in de wijk > draagvlakversterking.

Wanneer iemand status krijgt in Nederland en hier mag blijven, krijgt hij of zij een woning toegewezen en in ons geval is dat in of rondom Rotterdam. Deze mensen worden dan nog een jaar tot anderhalf jaar begeleid door VluchtelingenWerk maar vaak is deze periode niet afdoende, vooral niet wanneer het gaat om de sociale en culturele integratie en het oppakken van een ‘normaal’ leven in de maatschappij. Wij ondersteunen hen hierin door zowel intensieve 1 op 1 begeleiding middels een maatje als door het aanbieden van sociale en culturele activiteiten in groepsverband. Ons uitgangspunt hierbij is dat statushouders uit een eventueel sociaal isolement komen en hun eigen talenten en passies ook in hun nieuwe land kunnen najagen en dromen uit kunnen laten komen.

Wij geloven in de kracht van verbinding, samenwerking en ontmoeting tussen mensen. Deze kernwaarden lopen dan ook als een rode draad door het project heen.

Klik hier om meer te lezen over SamenDoorSamen.

Netwerkbijeenkomst