Mooi artikel over het goede werk van GIDS (ook voor Mano)

Gezond010 besteedt aandacht aan Gezondheidsstudenten in de Samenleving (GIDS) die ook samen met Stichting Mano heel mooi werk verrichten. GIDS fungeert als een soort uitzendbureau waarbij studenten op vrijwillige basis aan de slag gaan. Het verbindt gezondheidsstudenten met maatschappelijke projecten.

Zo verzorgden de studenten binnen onze cursus Wegwijs in Rotterdam lessenreeksen over (mentale) gezondheid, beweging en voeding die nieuwkomers handvatten biedt hoe om te gaan met stress en zorgen die hun situatie met zich meebrengt. Bijkomend doel is om kennis van de taal bij te brengen. Ook worden nieuwkomers wegwijs gemaakt in het ziekenhuis en de medische wereld.

Gezond010 brengt initiatieven die bijdragen aan een gezonder Rotterdam samen. We inspireren met succesverhalen uit de stad, stimuleren organisaties om deze goede voorbeelden te volgen en wakkeren samenwerking aan. Rotterdam is een stad met gezonde ambities, die we met Gezond010 samen waarmaken.

Het artikel over GIDS waarin ook Mano wordt genoemd lees je hier.