Ministerie nieuwsgierig naar ‘gouden’ aanpak Rotterdamse noodopvang

Een delegatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder leiding van directeur-generaal Migratie Annet Bertram heeft een bezoek gebracht aan ons werk op een opvangschip. De delegatie was nieuwsgierig naar de succesvolle aanpak in de Rotterdamse noodopvang en de rol die wij hierin spelen. “Een mega-compliment voor iedereen die hier aan bij heeft gedragen”, stelt directeur Lieke Galbraith van Stichting Mano.

Vooral de combinatie van begeleiding door COA aangevuld met professionals en vrijwilligers van Stichting Mano heeft de aandacht van het ministerie gewekt. “Deze is goud gebleken”, schrijft Maarten Tanis, Programma-manager Noodopvang Vluchtelingen van Gemeente Rotterdam, naar aanleiding van het bezoek.

Eerder betuigde ook staatssecretaris Eric van der Burg (ook JenV) zich enthousiast over de gang van zaken op het schip “waar verschillende partijen samenwerken om kleinschalige opvang te creëren waar de menselijke factor wordt gewaardeerd en waar aandacht is voor trauma en stress”, zo schreef hij destijds.

Kaartje aan de buren
Annet Bertram en haar delegatie luisterden aandachtig naar het verhaal van Lieke Galbraith over het werk van Mano, over wat wij doen binnen de Rotterdamse noodopvang, over succesverhalen die er te vertellen zijn en over het pilotproject voor betere GGZ-ondersteuning voor asielzoekers dat momenteel loopt.

Coördinator Mais Charif van Stichting Mano vertelde over alle activiteiten die als dagbesteding voor de bewoners worden georganiseerd, dat er ruimte is om talent te ontwikkelen via creatieve workshops schrijven en theater en hoe verbinding wordt gezocht met de wijk, bijvoorbeeld door het schrijven van een kaartje aan de buren.

Psychologen Esseline van de Sande van De Stadscoalitie en Hussain Jafari benadrukten het belang van een veilige ruimte waar bewoners kunnen ontspannen en openlijk hun mentale gezondheidsproblemen kunnen bespreken om stress weg te nemen, bijvoorbeeld over de toekomst of een afspraak met de IND en om depressies en zelfmoordgedachten te voorkomen.

Bewoners verzorgen rondleiding
Bewoners van de noodopvang verzorgden een rondleiding door het schip, gaven Annet Bertram een kaart, schilderij en een traditionele gehaakte tas cadeau en kregen samen met ervaringsdeskundigen ook de kans om te vertellen wat er in hun ogen verbeterd kan worden qua steun van het ministerie om de asielprocedure soepeler te laten verlopen.

Bijvoorbeeld dat de communicatie met IND beter en duidelijker kan over het aanstellingsproces en wachttijden. Dat het geweldig zou zijn als asielzoekers al naar school mogen voor Nederlandse les en/of dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om zelf de eigen maaltijden te koken.

Verder werd een versneld proces om een BSN te krijgen en een verhoging van de werklimiet van maximaal 24 weken, genoemd, zodat asielzoekers sneller en meer kunnen gaan werken en verdienen om een beter en zelfstandig bestaan te realiseren en een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Mooi en belangrijk werk
Stichting Mano organiseert sinds eind 2021 dagactiviteiten en een spreekuur ter mentale ondersteuning in de Rotterdamse noodopvang. We zijn actief in vijf verschillende noodopvanglocaties die verspreid liggen over de stad. Gemeente Rotterdam heeft Stichting Mano ingeschakeld om dit mooie en belangrijke werk te doen.