Ministerie brengt online werkbezoek aan Stichting Mano

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 15 december een online werkbezoek gebracht aan Stichting Mano. De twaalfkoppige delegatie onder leiding van Secretaris-Generaal Loes Mulder kreeg een digitale inkijk bij het programma SamenDoorSamen.

Na een korte introductie over het programma door directeur en programmamanager Lieke Galbraith volgden themagesprekken over Gezondheid (fysiek en mentaal) en het Vrouwenprogramma & arbeidsparticipatie.

Besproken werd wat Mano doet ter verbetering van de fysieke en mentale gezondheid van deelnemers, zoals werken aan samenredzaamheid, preventie en zelfhulp bij deelnemers, maar ook thematische taallessen, cursussen gericht op psycho-educatie (ook deels in eigen taal) en omgaan met stress, coaching, en een spreekuur met een psycholoog.

Een ervaringsdeskundige binnen SamenDoorSamen vertelde onder meer over de impact van mentale klachten die hij zelf heeft ervaren en die ervoor zorgen dat je stilstaat: “Dit beïnvloedt of stokt integratie en participatie. Hier is echter geen ruimte voor (in het systeem en bij de persoon zelf).”

De juiste hulp
“Daarnaast wil de Nederlandse gezondheidszorg een hulpvraag, maar helpt niet bij het formuleren ervan. Dat maakt het lastig om de juiste hulp te vinden, zeker in de grote steden waar huisartsen beperkt tijd hebben.”

Bij het gesprek over de participatie van vrouwelijke nieuwkomers presenteerden projectmedewerkers Daphne Hebing en Lubana Hanifah de aanpak met individuele begeleiding, praatgroepen, toekomsttraining op maat, de inzet van ervaringsdeskundigheid, workshops en leerwerktrajecten.

Lubana vertelde haar ervaringsverhaal over hoe zij binnen SamenDoorSamen in korte tijd carrière maakte van deelnemer, naar vrijwilliger, stagiair en inmiddels opgeleid ervaringsdeskundige en projectsecretaris in loondienst.

Dank voor de ervaringsverhalen!
“Dit is dus waarom wij meer met de praktijk moeten praten!” aldus Loes Mulder als reactie op onze verhalen. “Het is zo goed om dit te horen en zo belangrijk om beleid en praktijk in contact te laten zijn met elkaar. Ik vind het zo bijzonder en krachtig om te horen hoe ook de ervaringsdeskundigen hun verhaal doen. Dank hiervoor.”

Ook werd er samen met de delegatie van SZW gekeken naar wat beter kan. “Wij hebben de ervaringsdeskundigen met alle expertise en ervaring. Dit is ten alle tijden toegankelijk voor jullie. We denken graag mee, brengen jullie in contact met de doelgroep en willen helpen met het opzetten van een Community of Practice (of Lerend Netwerk) om op- en voort te bouwen”, benadrukte het team van Stichting Mano.

Thuis in Rotterdam
SamenDoorSamen is een programma van Stichting Mano dat zich richt op de begeleiding van Rotterdamse statushouders naar een verbeterde zelfredzaamheid en participatie in de stad. Sinds 2016 helpen wij nieuwkomers zich thuis te laten voelen in Rotterdam.

Inmiddels heeft het programma ruim 1.500 statushouders als deelnemer wegwijs gemaakt middels de inzet en opleiding van ervaringsdeskundigen, het voorzien en trainen in basisvaardigheden, het stimuleren van vrouwenemancipatie, het vergroten van het sociaal netwerk en het leveren van een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.