Mano met Ervaringsdeskundigheid in uitgebreid artikel Magazine ‘Gezien!’

Het Opleidingsprogramma Ervaringsdeskundigheid van Stichting Mano krijgt uitgebreid de aandacht in het kersverse Magazine ‘Gezien!’ dat Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) lanceert. De redactie kwam een training meekijken en interviewde verschillende ervaringsdeskundigen.

Ervaringsdeskundigheid is een professie met specifieke vaardigheden, zo luidt de kop boven het mooie artikel dat de onderzoekers van KIS baseerden op een bezoek aan de training Presentatietechnieken, onderdeel van het opleidingsprogramma en verzorgd door oud-Tweede Kamerlid Peter van Heemst.

In het zes pagina’s tellende artikel vertellen ook ervaringsdeskundigen Minet en Rasha hun persoonlijke verhaal, en bestuurslid Razan – ook een van de ervaringsdeskundigen – legt samen met programmamanager Lieke uit hoe ervaringsdeskundigen en professionals van Stichting Mano elkaar versterken.

Succesvolle integratie
In Magazine ‘Gezien!’ wil KIS samenwerken aan succesvolle integratie in beeld brengen. “Integreren betekent meedoen, maar ook kunnen en mogen meedoen. Daarvoor is vanuit nieuwkomers, gemeenten en organisaties durf nodig, creativiteit, en ook zeker- samenwerking. Er zijn in Nederland heel veel mensen en met inspirerende verhalen.”

De eerste editie bevat onder meer een gesprek met Staatssecretaris Maarten van Ooijen over uitgaan van mogelijkheden rond nieuwkomers, het nut van betaalde cultuurverbinder van Ghaidaa Gherra in Aalten en de ondersteuning die Krysytna Meijer in Helmond aan een hardwerkende groep Poolse arbeidsmigranten biedt.

Het magazine, met het artikel over het Opleidingsprogramma Ervaringsdeskundigheid op pagina 26 t/m 31 is hier als pdf te vinden en staat ook hier online.

 

SamenDoorSamen en het Opleidingsprogramma Ervaringsdeskundigheid worden mogelijk gemaakt door: