Kom in actie voor de kinderen in Peru!

In 2005 is stichting Hoedje van Papier opgericht om kansarme Peruaanse kinderen, die noodgedwongen op straat leefden of in opvanglocaties opgroeiden, te ondersteunen in hun ontwikkeling op weg naar een betere toekomst. In de inmiddels ruim 13 jaar dat de stichting actief is hebben wij niet alleen in Peru, maar ook in Nederland veel kunnen betekenen voor kinderen en volwassenen voor wie deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is. Met deze brief willen we jullie graag meer vertellen over het nieuwe project dat we in Peru ondersteunen.

Sinds de zomer van 2016 runt Liesbeth, medeoprichter en voormalig directeur van de stichting, samen met haar man Pavel op geheel vrijwillige basis het gezinshuis Pachachaca. Dit gezinshuis bevindt zich in het stadje Calca, middenin het Andes gebergte op een hoogte van een kleine 3.000 meter. Liesbeth en Pavel ontfermen zich daar over 13 kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar. Kinderen die geen ouders meer hebben en/of die jarenlang slachtoffer zijn geweest van verwaarlozing, misbruik, uitbuiting en geweld, die vaak noodgedwongen op straat hebben geleefd en letterlijk hebben moeten overleven. Deze kinderen zijn door de kinderrechter ondergebracht bij Liesbeth en Pavel en op het terrein van Pachachaca wonen en leven zij met elkaar als één grote familie. Daarnaast is het terrein na schooltijd, in de weekenden en de schoolvakanties opengesteld voor vele tientallen andere kinderen uit de wijken van Calca. Hier kunnen de kinderen ongestoord samen spelen, deelnemen aan creatieve en leerzame workshops, buitenschoolse lessen en sporten.

Binnen stichting Hoedje van Papier hebben we de mogelijkheden onderzocht om het project Pachachaca te ondersteunen en deze kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes uit de wijken van de Peruaanse bergstad Calca meer kansen te bieden op een beter, mooier en kansrijker leven. Uiteraard is hier geld voor nodig en wij hopen in de komende maand met verschillende acties een mooi bedrag in te zamelen. Samen met de statushouders die wij de afgelopen 2,5 jaar hebben ondersteund bij het vormgeven van hun nieuwe levens in Rotterdam, hebben we speciale aandacht voor het project Pachachaca tijdens het kerstevent van ons project SamenDoorSamen op vrijdag 14 december. Vele statushouders dragen hun steentje bij door onder meer kunstwerken en lekkere hapjes te maken die worden verkocht op de kerstmarkt tijdens dit evenement. Ook hebben we in de afgelopen weken gewerkt aan een bijzonder Kerstverhaal dat geheel om niet is verfilmd door filmmakers Edwin Kentie en Filip Braams. Statushouders spelen in deze korte speelfilm een prominente rol en op ontroerende en hilarische wijze wordt getoond hoe zij de kinderen in Peru gaan helpen. De film gaat op 14 december in première in het Bibliotheektheater Rotterdam en zal vervolgens online te zien zijn op onze website stichtingmano.nl en www.samendoorsamen.nl. Tot slot roepen we al onze relaties, familie, vrienden en bekenden middels dit bericht op om ook een bijdrage te leveren. Helpen jullie ons mee? Stuur dit bericht gerust door via Facebook, Instagram, LinkedIn of andere kanalen.

Kom ook in actie en steun de kinderen in Peru! Doneren kan op de volgende manieren:

Door zelf een bedrag over te maken naar:

IBAN NL81 INGB 0004644474 t.n.v. Stichting Hoedje van Papier, o.v.v. Donatie Pachachaca

Door een bedrag over te maken via de volgende knop:

Doneren

Elke gedoneerde euro komt rechtstreeks bij de kinderen van Pachachaca terecht en helpt de kinderen letterlijk een stap verder in hun leven. Met elkaar kunnen we hun levens stukken kansrijker maken. Wij hopen dan ook van harte op uw steun.

Namens de kinderen van Pachachaca en het hele team van Hoedje van Papier, veel dank voor uw aandacht!