Kick Off van ‘Weet u wat u slikt?’ in Charlois

Afgelopen woensdag vond in Huis van de Wijk Het Middelpunt de Kick Off plaats van het project ‘Weet u wat u slikt?’. Tijdens deze informatieve ochtend kwamen samenwerkingspartners DOCK, Zorgbelang en Hoedje van Papier, taalvrijwilligers en studenten van de Hogeschool Rotterdam bijeen om kennis te maken en ervaringen en verwachtingen uit te wisselen over het taalproject dat in september van start is gegaan.

Deelnemers van ‘Weet u wat u slikt?’ gaan onder begeleiding van taalvrijwilligers en een NT2 docent aan de slag met het onderwerp therapietrouw door het volgen van 6 taallessen en 5 inhoudelijke voorlichtingen. Tijdens de taallessen wordt de woordenschat met betrekking tot medicijngebruik, veel voorkomende ziektes en gezondheid uitgebreid en komen gesprekken met de huisarts en apotheker aan bod. Tijdens de inhoudelijke voorlichtingen, gegeven door geneeskunde- en verpleegkundestudenten, komt veilig en doelmatig geneesmiddelgebruik aan bod en kunnen de deelnemers vragen stellen over hun eigen ziektes en medicijnen. Ook komen huisartsen en apothekers langs om gastlessen te geven.