Kennisdeling via interessant artikel over Positieve psychologie

We hebben een mooie bijdrage kunnen leveren aan de BVNT2-conferentie in Bunnik en een daaruit voortgekomen artikel over ‘Positieve psychologie’ in het tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs. Onze professionals Anouk en Linda hebben zo een goede bijdrage kunnen leveren aan het onderdeel kennisdeling waar wij ons als Stichting Mano ook graag voor inzetten.

Wij verzorgen de training ‘Positieve psychologie’ regelmatig voor onze deelnemers, maar hebben deze onlangs ook uitgevoerd tijdens de NT2-conferentie in Bunnik, speciaal toegespitst op de NT2-klas. Naar aanleiding van die training zijn er nieuwe aanvragen binnengekomen omdat andere organisaties deze training ook willen bestellen en ook is er een mooi artikel verschenen.

In het artikel stellen beantwoorden Linda en Anouk de vraag of we ons ook in Nederland niet wat meer moeten richten op het welbevinden van kinderen en volwassenen die onderwijs volgen om zo tot betere resultaten te komen? Ook bieden zij handvatten en oefeningen om hier als docent mee aan de slag te gaan.

Wij zijn als Stichting Mano heel actief op het gebied van kennisdeling. Zo verzorgen wij bijvoorbeeld trainingen voor DUO for a JOB, een organisatie die 50-plussers inzet om nieuwkomers te begeleiden bij of naar een opleiding of werk. Elk kwartaal verzorgen wij sowieso wel twee trainingen voor nieuwe vrijwilligers van de organisatie, bijvoorbeeld over interculturele communicatie en over luister- en spreekvaardigheidstechnieken.

Les artikel Positieve psychologie