Kennisclip met uitkomsten ‘Nieuw bestaan, een nieuwe baan’

Deelnemers van SamenDoorSamen hebben de afgelopen jaren meegedaan aan het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ van Instituut Gak. Inzet van het programma, waaraan ruim duizend nieuwkomers meededen, is het realiseren van gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt. Een kennisclip vat de uitkomsten van het programma samen.

Het programma is in juni 2022 afgerond. Onderdeel van ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ is een onderzoek dat tot doel heeft om de resultaten, ervaren opbrengsten en geleerde lessen van het programma in kaart te brengen vanuit het perspectief van de nieuwkomers, de projecten en werkgevers.

Het eindrapport van het onderzoek is hier te lezen.