Kennisclip ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’

Instituut Gak

Instituut Gak heeft een video gemaakt van hun programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’. Hierin presenteren zij 7 werkzame elementen in de arbeidstoeleiding van statushouders, die uit de literatuur naar voren zijn gekomen. Deze 7 elementen worden toegepast in de projecten die onderdeel zijn van het programma.

Deze 7 werkzame elementen zijn:
– Integraal aanbod;
– Intensieve begeleiding;
– Vroegtijdige aandacht voor individuele competenties en vaardigheden;
– Ondersteuning in het zoeken naar een baan;
– Lokale krachten bundelen en ontmoeting creëren tussen vraag en aanbod;
– Aandacht geven aan een duurzaam verblijf op de arbeidsmarkt;
– Ondersteuning op maat.

Ons project SamenDoorSamen is één van de projecten die deze 7 elementen al toepast. Door deelname aan ons integrale begeleidingstraject zijn er reeds honderden statushouders arbeidsfit uitgestroomd en is een groot deel van hen toegeleid naar onderwijs of arbeid.

Wij zijn trots op ons team, dat zich keihard inzet voor onze deelnemers, en extra op onze collega Lubana!

Bekijk de clip hier! Mano is te zien vanaf 3:03.