In gesprek over statushouders betrekken bij beleid!

Stichting Mano bezocht in mei de conferentie ‘Doen Wat Werkt!’ over gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. Magazine ‘On the spot’ besteedt in een interessant artikel aandacht aan de bijdrage van ons bestuurslid en ervaringsdeskundige Razan Damlakhi en de directeur beleid en programma’s Lieke Galbraith van Stichting Mano.

Veel beleid wordt voor statushouders bedacht maar niet mét ze. Hoe kun je statushouders actief en duurzaam betrekken bij beleidsontwikkeling? Over die vraag gingen Lieke en Razan met de aanwezigen in gesprek. Lees het volledige artikel hier!

De conferentie werd georganiseerd door Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt die onder meer is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) en vele anderen.