Houvast dankzij Ouderschapstraining in Oekraïense huis

Gebroken gezinnen uit Oekraïne staan in Nederland voor een uitdaging bij het opvoeden van de kinderen. Na een vlucht van vreselijk oorlogsgeweld, het vertrouwde leven achterlatend en soms gescheiden van een echtgenoot, vader of andere familie staan ouders vaak voor een lastige opgave. Met een training over ouderschap bieden wij samen met het Oekraïense Huis houvast.

Tijdens de training gaat Olga Sushko,externe psycholoog en gediplomeerd psychotherapeut, samen met de deelnemers uitvoerig in op omgaan met ongewenst gedrag bij kinderen en hoe hier het beste op kan worden gereageerd. Wat te doen als een kind niet gemotiveerd is om te leren of driftbuien heeft?

Voorafgaand aan de training delen de deelnemers hun verwachtingen. Zij geven aan dat zij graag advies krijgen voor een betere communicatie met kinderen van verschillende leeftijden en zijn op zoek naar een goede manier om te kunnen omgaan met de lastige situatie van gescheiden zijn van echtgenoot of vader.

Gezonde slaap
De training benadrukt dat ouders eerst moeten leren zichzelf te helpen, voordat ze hun kinderen kunnen helpen. Belangrijk is goed voor jezelf zorgen op het gebied van goede voeding, gezonde slaap, interpersoonlijke relaties, het aangeven van grenzen, benadrukt Olga die in volgende bijeenkomsten nog dieper op onderwerpen en problemen zal ingaan.

Met groepsactiviteiten weet zij een veilige en inclusieve sfeer te creëren waarin de deelnemers zich vertrouwd voelen en hun problemen met anderen kunnen bespreken. Onderwerpen als burn-out, depressie, driftbuien, moeilijke leeftijden, meertalige omgeving, onenigheid over opvoedaanpak en schermtijdbeheer passeren de revue. Ook werd in kaart gebracht waar professionele ondersteuning kan worden gevonden.

Aandachtig
“Coach Olga gaf een inleiding op het onderwerp en betrok aanwezigen met vragen en discussies. Ze was een aandachtig luisteraar en een vriendelijke moderator, die verschillende oefeningen begeleidde die in kleinere groepen of individueel werden uitgevoerd”, beschrijft projectcoördinator Ivanna. “De deelnemers waren actief en toonden grote interesse in de informatie en tips.”

De training is onderdeel van ons programma ‘SamenSterk voor vluchtelingen uit Oekraïne in Rotterdam’ dat wij in de loop van 2022 hebben ontwikkeld vanuit ons werk in de opvang en begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne. Naast het organiseren van dagactiviteiten, trainingen richting opleiding en werk, sociale begeleiding en het opknappen van gedeelde woonlocaties hebben we ook een speciaal team en project gericht op Ondersteuning van Mentale Gezondheid.