Hoedje van Papier geselecteerd als Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd

Vrijdag 29 maart was Stichting Hoedje van Papier, op uitnodiging van de organisatie ZonMw, aanwezig bij de kick-off van de tweede tranche van de Maatschappelijke Diensttijd in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. ZonMw is gelieerd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Tijdens dit congres vonden ontmoeting en kennisuitwisseling plaats tussen 41 bestaande én 34 nieuwe proeftuinen, dit zijn maatschappelijke organisaties die onderdeel zijn van het landelijke Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd.

Hoedje van Papier voert in 2019 en 2020 de proeftuin ‘Jongeren voor Mekaar’ uit in Rotterdam. Dit programma gaat uit van jongeren die zich op verschillende manieren inzetten voor jonge statushouders in Rotterdam. De Nederlandse jongeren ondersteunen de statushouders bij het vergroten van hun zelfredzaamheid in hun nieuwe bestaan in Nederland. Hoedje van Papier wil de verwachte meerwaarde van de begeleiding van jonge statushouders door Nederlandse leeftijdsgenoten onderzoeken en indien bewezen in de toekomst blijven toepassen.

In het bijzijn van de jongerenraad van ZonMw luidde staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) op feestelijke wijze een nieuwe fase in voor de maatschappelijke organisaties binnen de MDT. De experimentele fase zal de komende maanden overgaan in een eindontwerp en de officiële start van de MDT. Tevens benadrukte de staatsecretaris het belang van een jongerenraad binnen elke organisatie, die de organisatie scherp kan houden met betrekking tot de uitvoer van passende activiteiten voor jongeren. Het uiteindelijke doel van deze activiteiten is de MDT duurzaam te verankeren in organisatie en maatschappij.

Kijk hier naar het filmpje van het eerste jaar MDT.