Het effect van de VoorleesExpress

De VoorleesExpress en Stichting Lezen hebben de Erasmus Universiteit verzocht om een evaluatieonderzoek te doen naar de effecten van de VoorleesExpress. Natuurlijk ervaren wij continu dat De VoorleesExpress positieve effecten heeft, maar dit is nog niet wetenschappelijk onderzocht.

Roel van Steensel, bijzonder hoogleraar Leesgedrag bij de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit, heeft een mooi onderzoeksvoorstel ingediend, wat zich zowel richt op het meten van taalontwikkeling van de kinderen als het in kaart brengen van de opvattingen en het gedrag van ouders. Het onderzoek is deze maand van start gegaan en zal uitgevoerd worden door onderzoeker Aike Broens van de Erasmus Universiteit. Het onderzoek vindt plaats op drie à vier locaties van de VoorleesExpress, waaronder ook VoorleesExpress Rotterdam. De komende maanden wordt het onderzoek goed voorbereid; de onderzoeksinstrumenten worden ontwikkeld, er wordt een speciale training voor vrijwilligers ontworpen en een communicatieplan gemaakt voor gezinnen, vrijwilligers en toeleiders. Vanaf september zal vervolgens het onderzoek bij de gezinnen van start gaan. Via vragenlijsten, toetsen en observatietechnieken wordt er gekeken naar de taal- en leesontwikkeling van kinderen, ouderbetrokkenheid, leesplezier, interactie tussen ouders en kinderen en de langetermijneffecten op de taal- en leesontwikkeling. De resultaten van het onderzoek volgen in juni 2018.

Wij zijn bijzonder enthousiast over het onderzoek, het is mooi dat het wordt uitgevoerd en dat wij er deel van mogen uitmaken. We zijn erg benieuwd naar de resultaten, waarvan we jullie natuurlijk op de hoogte zullen houden!