Heftige tijden voor partner Pachachaca in Peru door politieke instabiliteit

Pachachaca, het project in Peru van onze oud-directeur Liesbeth Kerstens, is druk geweest met ponche maken en uitdelen op het plein van Calca waar iedereen bijeenkomt na een dag protesteren, waar toespraken worden gehouden en waar iedereen moed in wordt gesproken. Medewerkers Mónica en Bertha bereiden grote pannen ponche, een typisch lokale warme drank, en de kinderen van het gezinshuis helpen met uitdelen.

Want net nadat iedereen weer een beetje was opgekrabbeld na de pandemie, en terwijl het leven al weer nieuwe uitdagingen kende, door de droogte die oogsten doet mislukken en tekorten die ontstaan door het oorlogsgeweld in Oekraïne, is Peru nu in een politiek conflict beland.

Peru beleeft zo moeilijke tijden met de algehele staking en protesten als gevolg van de exit van het politieke toneel van president Castillo. In het gebied waar Pachachaca Calca zich bevindt hebben veel mensen op de inmiddels ex-president gestemd en zij eisen op korte termijn nieuwe verkiezingen en een hervorming van het politieke bestel. Sommige protesten werden hardhandig neergeslagen met vreselijke fatale gevolgen.

Zorgen en verdriet
“We zijn heel verdrietig om de Peruanen die zijn omgekomen bij de huidige protesten, om het geweld dat is losgebarsten en omdat blijkt hoe verdeeld het land is en hoeveel discriminatie er is. We willen benadrukken dat binnen een democratie iedereen het recht heeft om vredig te protesteren en op te komen voor zijn of haar rechten”, stelt Pachachaca.

“Ook maken wij ons enorme zorgen over de gevolgen die de crisis heeft voor onder meer de voedselprijzen die inmiddels met zo’n driehonderd procent gestegen zijn. Basisproducten zoals brood, aardappelen en rijst zijn voor veel mensen nauwleijks nog betaalbaar. Groente en fruit zijn bijna niet verkrijgbaar en ook zitten veel mensen inmiddels al dagen zonder gas en benzine.

“Op dit moment steken we de mensen in Calca een hart onder de riem met de ponche die we samen met de kinderen uitdelen. Pavel heeft samen met vrienden de foto’s en namen van de 57 omgekomen landgenoten opgehangen en hier worden kaarsen gebrand en minuten stilte gehouden. Melani, José en Maria hebben samen met Pavel en vrienden muziek gemaakt en liedjes gezongen.

“We hopen dat het geweld per direct stopt en dat er snel een adequate oplossing komt zodat Peru weer werk kan maken van een goede toekomst voor iedereen.”