Grootste VoorleesExpress seizoen ooit!

Het 16e seizoen van de VoorleesExpress Rotterdam is van start gegaan en dit keer lezen we bij 233 gezinnen voor. Het is de eerste keer dat er zoveel gezinnen tegelijk starten en hier zijn we erg trots op! De gezinnen wonen verspreid over Rotterdam en bij hen wordt nu 20 keer thuis voorgelezen. De voorlezers zijn ofwel vrijwilligers, ofwel studenten van de Hogeschool Rotterdam die een sociale opleiding volgen en zich als stagiaire inzetten voor ons project.

Binnen de VoorleesExpress organiseren we ook het programma Meer Taal Meer Kans. Met dit programma leren we ouders hoe zij hun kinderen op een gestructureerde manier tweetalig kunnen opvoeden. We geven hen allerlei tips en handvatten om meerdere talen op een juiste manier aan te leren, want hoe mooi is het als kinderen meerdere talen vloeiend kunnen spreken!

Verder zijn we dit voorleesseizoen gestart met een pilot omtrent het doorverwijzen naar overig aanbod. We vinden het namelijk heel belangrijk dat alle gezinnen de hulp krijgen die ze nodig hebben en op deze manier kunnen we hier een steentje aan bijdragen. Ouders hebben, naast de vraag om hulp bij het wegwerken van taalachterstand, namelijk regelmatig andere hulpvragen. Een deel van onze vrijwillige coördinatoren gaat daarom in gesprek met de gezinnen en mochten ze behoefte hebben aan meer hulp, kunnen zij hen doorverwijzen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taalles voor volwassenen, computerles of hulp bij de administratie. Zo proberen we het project altijd te blijven verbeteren!

vle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jelle IJntema