Geselecteerd voor de ‘United Action for Newcomer Integration’!

Trots zijn wij op het nieuws dat wij door Kinder zijn geselecteerd voor ‘Newcomer Integration in the Netherlands United Action, een mooie actie die onze projecten en programma’s mooie donaties kunnen opleveren.

Als Stichting Mano behoren we zo tot een groep lokale goede doelen die goed presteren volgens de Kinder-evaluaties. Alle goede doelen pakken verschillende problemen aan waarmee nieuwkomers in Nederland worden geconfronteerd.

Kinder: “Wij geloven dat een holistische benadering de meest effectieve manier is om echte verandering te creëren. Daarom kunt u tijdens United Action in één keer aan al onze oplossingen doneren. Samen hebben we bewezen dat we sterker zijn als we samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.”

Met programma’s en projecten als SamenDoorSamen en VoorleesExpress Rotterdam ondersteunt Stichting Mano nieuwkomers in Rotterdam en vergroot het de zelfredzaamheid en participatie naar eigen willen en kunnen van deze doelgroep.

De actie loopt tot en met 27 december 2021. Meer informatie is ook te vinden op https://our.kinder.world/organisation/stichting-mano.