FondsDBL doneert boekopbrengst ‘Pessimisme is voor losers’ aan Mano

Begin 2020 verscheen het boek ‘Pessimisme is voor losers’, van Joris Luyendijk en Kees van Lede. In dit prikkelende boek schrijven journalist en schrijver Luyendijk en voormalig topman van AkzoNobel en oud-voorzitter van werkgeversorganisatie VNO Van Lede elkaar scherpzinnige brieven over het bedrijfsleven, de bonusgekte, Brexit en de media. Een verontrustende, maar tenslotte toch ook optimistische briefwisseling tussen twee maatschappelijke sleutelfiguren over grote vraagstukken als macht, moraal en nieuwe wegen naar een eerlijker samenleving in Nederland.

De auteurs hebben de opbrengsten van dit boek gedoneerd aan de bestrijding van laag- en ongeletterdheid. FondsDBL heeft deze gelden beheerd en verdubbeld en doneert in totaal een bedrag van € 50.000,- aan de activiteiten van Stichting Mano, specifiek gericht op de ontwikkeling van taalvaardigheden en de bestrijding van laaggeletterdheid. Een prachtig initiatief en een geweldig bedrag waar Stichting Mano uiteraard ontzettend dankbaar voor is.

Wij vinden het een grote eer dat onze stichting als begunstigde is aangemerkt en zijn de heren Luyendijk en Van Lede en FondsDBL dan ook zeer erkentelijk voor deze bijzondere ondersteuning. Met deze bijdrage worden wij in staat gesteld om in de komende jaren honderden deelnemers, jong en oud, te ondersteunen en kunnen wij onze strijd tegen laaggeletterdheid voortzetten. Nogmaals grote dank, namens bestuur, alle medewerkers, vrijwilligers en de huidige en toekomstige deelnemers van Stichting Mano.

Kort nadat deze bijzondere gift bekend werd gemaakt, vernamen wij het zeer verdrietige bericht dat de heer Van Lede op 22 december jl. is overleden. Wij wensen zijn familie en andere naasten alle kracht, liefde en warmte toe bij het verwerken van dit grote verlies in deze moeilijke tijden.