Europees Fonds AMIF gaat Rotterdamse statushouders ondersteunen

AMIF Migratie in Beweging

Per oktober van dit jaar wordt het project SamenDoorSamen ondersteund door het Europese fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). Met deze bijdrage worden Rotterdamse statushouders tot eind 2021 klaargestoomd om aan de slag te gaan in een opleiding of baan. Wij zijn heel blij dat we door deze bijdrage de zekerheid hebben dat we het project in ieder geval tot eind 2021 kunnen uitvoeren en nog meer kunnen inzetten op verdieping en verduurzaming van de activiteiten.

Het project SamenDoorSamen richt zich op ondersteuning en begeleiding van Rotterdamse statushouders op vijf leefdomeinen die voor hun participatie en zelfredzaamheid van belang zijn. Sinds een aantal jaar kunnen statushouders zichzelf voorbereiden op een opleiding of (betaalde) baan door mee te doen aan het traject ‘Samen aan de slag in Rotterdam’. Binnen dit traject bieden we een Toekomsttraining, verschillende workshops en cursussen zodat statushouders weten wat zij willen bereiken en over de juiste skills beschikken die hiervoor nodig zijn. Na afronding zijn zij arbeidsfit en klaar om in Nederland aan de slag te gaan.

AMIF, het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, is een financieel instrument van de Europese Commissie, gericht op het versterken van de integratie van migranten in Nederland. Middels hun bijdrage aan SamenDoorSamen steunt AMIF Rotterdamse statushouders in hun integratieproces, met als doel dat deze doelgroep beter en optimaler kan participeren in de Nederlandse samenleving.