Eerste Dappere Dino’s behalen certificaat!

De eerste cursus Dappere Dino’s van dit jaar is afgerond! Vijf dappere dino’s hebben hun certificaat behaald en laten zien dat ze erg dapper zijn! Dappere Dino’s is een preventieve groepstraining voor kinderen van 6-8 jaar van wie de ouders gescheiden zijn.

De kinderen hebben twaalf weken lang samengewerkt en gespeeld met twee trainsters van Avant Sanare. De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding. De kinderen leren de scheiding van hun ouders een plekje te geven en om te gaan met emoties. Ouders worden geïnformeerd en betrokken, tijdens de intake over hun kind en op een groepsbijeenkomst samen met de andere ouders, en worden uitgenodigd voor een eindgesprek.

Binnen de projecten van Stichting Mano is veel aandacht voor kinderen. Zij kunnen er spelen, knutselen, hun talent ontdekken en verder ontwikkelen, mee met uitjes en een eigen krant maken. Met Dappere Dino’s en Kies (voor kinderen van 8-12 jaar) is er een spelenderwijs een extra steuntje in de rug voor kinderen van wie de ouders scheiden.