Durven is een belangrijke stap om Nederlands te leren

Een groep Eritrese mannen heeft belangrijke stappen gemaakt tijdens de Inburgeringstraining A1/A2. Voor veel deelnemers is Nederlands durven spreken een grote uitdaging en na de lessen van docent Dirk is deze drempel vaak genomen.

De mannen volgden bijna twintig lessen van 2 uur waarin aandacht werd besteed aan lezen, spreken en luisteren naar elkaar, aan het begrijpen van woorden. “We schuiven samen aan rondom een tafel en proberen geconcentreerd en op een ontspannen manier samen een gesprek te voeren.”

Zo werd bijvoorbeeld, met behulp van de landkaart, over Eritrea gesproken. Ook werd aandacht besteed aan de Deltawerken, de staatskunde van Nederland en de stad Rotterdam. Verder werd er natuurlijk gewerkt met het lesboek, zoals stukken lezen en invuloefeningen maken.

Goed op dreef
Dat er mooie progressie is behaald bleek nog maar eens tijdens de laatste les. “De deelnemers waren goed op dreef”, meldt docent Dirk. “We deden een opdracht met het uitspreken van de letters van het alfabet om de uitspraak te oefenen van de letter en daarna met elke letter een aantal woorden te noemen en het ging perfect! De deelnemers namen zelf het initiatief.”

Tijdens een van de laatste trainingsdagen toonden de deelnemers ook dat ze zichzelf nu goed kunnen voorstellen. Mooi was verder dat een jong deelnemer van de groep, die voorop liep qua taalkennis, een deel van de lessen van docent Dirk heeft overgenomen. Een hele knappe prestatie.